Privacy verklaring.

Download hier onze privacyverklaring.

Download hier onze privacyverklaring

Algemene Privacyverklaring

Ver.1.1| 11.01.2023

1.       Over ons

GoodHabitz B.V. (en indien van toepassing, samen met haar dochterondernemingen), gevestigd te Nederland en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17217883, is de verwerkingsverantwoordelijke voor je persoonsgegevens. Verwijzingen in deze Privacyverklaring naar ‘wij’, ‘ons’ of ‘GoodHabitz’ zijn verwijzingen naar GoodHabitz B.V. en haar dochterondernemingen, naargelang hetgeen van toepassing is.

Onze contactgegevens:                                                                 

Neem voor privacy-gerelateerde vragen contact met ons op via security@goodhabitz.com. Je kunt onze functionaris gegevensbescherming bereiken door een e-mail te sturen naar: dpo@goodhabitz.com.

2.      Inleiding

In deze Algemene Privacyverklaring geven we informatie over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens wanneer je www.goodhabitz.com bezoekt, je inschrijft voor onze online en fysieke evenementen, wat je kunt verwachten wanneer je (direct) marketingupdates van ons ontvangt, zoals nieuwsbrieven, of wanneer je meedoet aan een marketingcampagne, zoals een win actie.

Deze Algemene Privacyverklaring is niet van toepassing op:

3.      Waarom wij je gegevens verwerken

We gebruiken je persoonsgegevens voor meerdere doeleinden. Die doeleinden zijn afhankelijk van je interactie met ons. Niet alle doeleinden zullen voor jou van toepassing zijn.

In het kort zijn onze doeleinden voornamelijk gericht op marketing & de werking van ons bedrijf. Meer specifiek gebruiken we je persoonsgegevens misschien voor de volgende doeleinden:

4.  Persoonsgegevens die we verwerken

De persoonsgegevens die we verwerken zijn afhankelijk van het doeleinde.

4.1.         Het beheer van onze website

Op basis van de cookie voorkeuren tijdens je bezoek aan onze website, registreren we ook je IP-adres, surfgedrag en of en hoe je interactief met onze website omgaat. We gebruiken verschillende methoden om deze informatie te verzamelen, waaronder cookies.

We verwijzen je naar onze Cookie verklaring (zie de link in de footer) voor meer informatie over hoe we persoonsgegevens verzamelen tijdens je bezoek aan onze website en je cookie voorkeuren bijwerken.

4.2.        Het verschaffen van materiaal over GoodHabitz

Op basis van je activiteiten op onze website, bijvoorbeeld wanneer je materiaal wilt downloaden of je inschrijft voor een evenement, kunnen we ook je:

4.3.        Communicatie

Wanneer je telefonisch contact met ons opneemt, via email of een contactformulier, verwerken we persoonsgegevens over jou om je te helpen bij je verzoek. We verzamelen met name: naam, telefoonnummer, e-mailadres en de informatie die je met ons hebt gedeeld.

Als je onze contactpersoon bent voor je werkgever (onze (potentiële) klant of leverancier), verwerken we ook je functietitel, de naam van je werkgever, de branche en de bedrijfsgrootte.

In de meeste gevallen heb je deze gegevens zelf verstrekt bij het downloaden van onze materialen, je inschrijving voor onze evenementen, of tijdens een ander contact met GoodHabitz. We kunnen de door jou verstrekte gegevens combineren met andere informatiebronnen, zoals bijvoorbeeld lead enrichers, of openbare gegevens over je werkgever.

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, verwerken we de volgende gegevens: 

Je kunt je altijd weer afmelden voor de communicatie. In dat geval zullen we ervoor zorgen dat er geen contact meer met je wordt opgenomen.

4.4.        Het organiseren van win acties

Sommige win acties organiseren we via onze website www.goodhabitz.com. In andere gevallen kun je op locatie deelnemen aan een win actie of promotieactie. Voor win acties en promotie verwerken we (alleen) de volgende persoonsgegevens:

Bij het aanmelden voor een win actie, kun je je ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Het inschrijven voor de nieuwsbrief is optioneel en heeft geen invloed op je kans om de prijs te winnen.

5.      Wettelijke grondslag voor verwerking

Wij beroepen ons bij het verwerken van je persoonsgegevens op de volgende wettelijke grondslag:

5.1.         Toestemming

In sommige gevallen hebben we je specifieke toestemming nodig voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het verzenden van een nieuwsbrief. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken, bijvoorbeeld door onderaan de nieuwsbrief op afmelden te klikken of door contact met ons op te nemen via info@goodhabitz.com.

5.2.        Het uitvoeren van een overeenkomst

In sommige gevallen verwerken wij je persoonsgegevens voor het uitvoeren of voorbereiden van een overeenkomst met jou. Dit is het geval wanneer je je aanmeldt voor een win actie, wanneer je een demo-account of download aanvraagt, of contact met ons opneemt met een vraag.

In bepaalde gevallen kan de inschrijving voor een marketingactiviteit (bv. een evenement) als een overeenkomst worden gezien, waarvoor we bepaalde persoonsgegevens van je nodig hebben voor deelname.

5.3.        Gerechtvaardigde belangen

We zullen je persoonsgegevens verwerken wanneer dit nodig is voor ons gerechtvaardigd belang in verband met:

We bewaren de gegevens van gebruikers die op ‘uitschrijven’ of ‘geen contact met mij meer opnemen’ hebben geklikt, of die zich op een andere manier hebben afgemeld voor marketingcommunicatie van ons. Dit om ervoor te zorgen dat zij niet langer door ons worden benaderd.

6.      Het beschermen van je gegevens

GoodHabitz is ISO 27001-gecertificeerd. Deze certificering bevestigt dat we waarde hechten aan de bescherming van jouw (persoons)gegevens. Onderdeel van onze beveiligingsmaatregelen zijn onder meer: versleuteling, functiescheiding (op ‘need-to-know-basis’) en back-ups. Je kun meer over onze certificering en beveiligingsmaatregelen lezen in onze Verklaring van toepasselijkheid.

7.      Je rechten en hoe je deze kunt uitoefenen

Je hebt rechten met betrekking tot je persoonsgegevens:

Neem contact met ons op via info@goodhabitz.com wanneer je gebruik wil maken van deze rechten. Neem voor privacy-gerelateerde vragen contact met ons op via security@goodhabitz.com.

Als je niet tevreden bent over de wijze waarop wij je klacht of verzoek behandelen, kun je een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit.

8.      Het delen van je persoonsgegevens

Uiteraard beperken we het delen van je persoonsgegevens zo veel mogelijk. Soms is het echter nodig om je persoonsgegevens te delen. We kunnen je persoonsgegevens delen:

9.      Bewaartermijnen

Voor verschillende soorten persoonsgegevens gelden verschillende bewaartermijnen. Hieronder staat een tabel met daarin de verschillende bewaartermijnen. Enkele algemene richtlijnen:

 

Reden voor opslag van gegevens

Wanneer gegevens worden verwijderd

Het beheer van onze website

Zie de Cookie verklaring

Win acties

Na afloop van de win actie

Nieuwsbrieven

Wanneer je je uitschrijft. Je gegevens worden toegevoegd aan de lijst met afmeldingen

Het downloaden van materialen via de website

3 jaar nadat we voor het laatst contact met je hebben gehad

Communicatie

3 jaar nadat we voor het laatst contact met je hebben gehad

Het bijwonen van evenementen

3 jaar nadat we voor het laatst contact met je hebben gehad

10.   Profileren

Wij gebruiken je persoonsgegevens niet voor geautomatiseerde besluitvorming.

11.     Wijzigingen van de Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring wijzigen. De meest recente versie van de Privacyverklaring is altijd op onze website te vinden. Deze staat onderaan elke pagina vermeld. Indien wij materiële wijzigingen aanbrengen, zullen we dit via onze website delen.

De ingangsdatum wordt bovenaan dit document vermeld.

Today is a good day to
take your privacy serious.

Wist je dat GoodHabitz ISO 27001:2017 gecertificeerd is?

Today is a good day to
update you on GDPR Compliancy.

Al het nieuws rondom GDPR Compliancy op één plek.