5 tips voor het inzetten van ongewoon talent

Diversiteit en inclusie bespreekbaar en prioritair maken binnen je organisatie is cruciaal, maar ook uitdagend. Toch is het de moeite waard, want 67% van de Belgische medewerkers schreeuwt erom. En de voordelen zijn legio; van een hogere duurzame inzetbaarheid, toename in bedrijfsinnovatie tot betere teamsamenwerking. Voorgaande elementen dragen uiteindelijk bij aan een gezondere bedrijfsomgeving en betere bedrijfsprestaties. Maar hoe zorg je er nu voor dat je als organisatie inclusiever aan de slag gaat? Het zal je niet verbazen dat er ontelbare manieren zijn om in te zetten op D&I. In deze blog laten we Kristien Smet, werkzaam bij Emino en GoodHabitz aan het woord over het inzetten van ongewoon talent, want dat werkt! De volgende 5 tips zetten je alvast op weg.

Want dat werkt!

1. Creëer een match op basis van waarden, visie en missie

Kies voor werknemers die aansluiten bij de waarden, visie en missie van je organisatie. Die match moet goed zitten van bij het begin. Kijk naar wie goesting en talent heeft om het werk uit te voeren, ook al heeft die niet alle competenties. Sommige jobs en taken kan je prima of soms beter aanleren op de werkvloer.

2. Zet in op een buddy-systeem

Duidt een meter/peter aan die de dagelijks opvolging kan doen. “Bij de start in mijn nieuwe job kreeg ik een peter toegewezen. Dat vond ik heel geruststellend en nam een pak stress weg. Ik had het gevoel er niet alleen voor te staan. Mijn peter gaf me tijd en ruimte om de organisatie en mijn takenpakket grondig te leren kennen. Bij vragen kon ik op hem terugvallen.”

3. Jobcrafting it is!

Kijk naar talenten en naar wat iemand wel kan. Vergelijk dat met de noden in je organisatie. Ga creatief aan de slag om taken te herverdelen over verschillende profielen en teams heen. Door het werk op een andere manier te organiseren, creëer je mogelijkheden. Via het gespecialiseerd werkplekleren kan je zaken uitproberen qua werktijden, aantal werkuren, het takenpakket, moeilijkheidsgraad of variatie in taken.

4. Heb aandacht voor nodige aanpassingen

Ga niet voorbij aan de impact van een beperking en gezondheidsproblematiek op vlak van werk. Iemand die na lange periode van ziek zijn terugkeert naar werk, zit met twijfels rond de jobinhoud maar heeft bijvoorbeeld ook concentratieproblemen als gevolg van de behandeling of is sneller vermoeid. Ga hierover in gesprek met de werknemer en bekijk samen welke aanpassingen er nodig zijn en wat er kan. Technologie biedt tegenwoordig heel wat mogelijkheden.

Betrek collega’s en maak het bespreekbaar waarom iemand aangepaste werktijden of een ander takenpakket heeft. Door in gesprek te gaan en samen te kijken naar de mogelijkheden en aanpassingen en bij te sturen waar nodig, creëren we een basis zodat ze daarna zonder onze coaching verder kunnen.

Een jobcoach kan hier ondersteunen in werkpostaanpassingen maar ook in gesprekken met werknemer, leidinggevende en collega’s.

5. Ondersteun in de ontwikkeling van softskills

Om diversiteit en inclusie te omarmen, speelt persoonlijke ontwikkeling een cruciale rol. Je kan jouw medewerkers trainen in verschillende vaardigheden.

  • Ontwikkel een diversiteitsmentaliteit

Laat je medewerkers kennismaken met kernbegrippen als diversiteit, inclusie, culturele verschillen en kenmerken. En deel jullie visie en waarden hierrond als organisatie. Zo zorg je ervoor dat die mentaliteit onderdeel wordt van de bedrijfscultuur.

  • Stimuleer open communicatie

Open communicatie tussen je werknemers is een essentiële factor is om een veilige en vertrouwde werkomgeving te creëren. Om dat soort communicatie op gang te krijgen, is het nuttig om je medewerkers te trainen in sociale intelligentie, zodat ze beter kunnen reageren en verantwoordelijkheid nemen in sociale situaties. Een andere quick win zou kunnen zijn om te oefenen op het geven en vragen van constructieve feedback. Dit helpt je medewerkers om hun argumenten beter te formuleren, en om hun mening op een niet-beledigende manier op tafel te leggen.

  • Weg met vooroordelen

Wie zich op diversiteit en inclusie richt, wil een vooroordeelvrije werkomgeving creëren. Daarvoor moet je allereerst je vooroordelen over boord gooien. Dat begint met vooroordelen en stereotypen goed onder de loep te nemen, maar ook met er openlijk over te communiceren. Zo krijg je inzicht in hoe vooroordelen je gedrag kunnen sturen en kan je technieken onder de knie krijgen die zulke sturing kunnen voorkomen. Vervolgens wil je wellicht zaken als het huidige aanwervingsproces, de evaluatie van medewerkers en dergelijke herevalueren, om er zeker van te zijn dat die belangrijke HR-processen zonder vooroordelen verlopen en een afspiegeling zijn van de D&I-vriendelijke werkplek die je wilt creëren.

Good to know: ondersteuning bij ongewoon talent

  • Het werkplekleren is een uitgelezen kans voor de kandidaat-werknemer en werkgever om elkaar beter te leren kennen, competenties te tonen en de nodige aanpassingen te kunnen doen. Ook wanneer iemand reeds in dienst is, is gespecialiseerde jobcoaching mogelijk.Door tussenkomst van VDAB is de ondersteuning van Emino kosteloos voor de werknemer én werkgever.
  • Een werkgever die een werknemer in dienst heeft met een door VDAB erkende, blijvende of tijdelijke arbeidsbeperking hebben mogelijk recht op de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP). Deze premie compenseert de eventuele extra kosten en lagere productiviteit die de beperking van de werknemer met zich meebrengt.

We hopen dat bovenstaande tips je meer inzicht en een nog positievere kijk heeft gegeven op het inzetten van ongewoon talent. Succes!

Over Emino

Bij Emino zijn we er van overtuigd dat elk talent een plek op de arbeidsmarkt verdient. Ongewoon talent duurzaam en volwaardig aan het werk helpen én houden, dat is ons doel. Daarom informeert, adviseert & ondersteunt emino werkzoekenden, werknemers en bedrijven. Met meer dan 275 jobcoaches op meer dan 25 locaties over 5 provincies.

Over GoodHabitz

GoodHabitz ziet het leven als één groot leerproces. Daarom doen we er alles aan om persoonlijke ontwikkeling zo leuk en laagdrempelig mogelijk te maken. Voor iedereen. Want wie op een leuke manier leert, zit beter in zijn vel. Dat is goed voor jezelf en voor het bedrijf waar je werkt.

Daar dragen wij graag een steentje aan bij door de meest aantrekkelijke werkgerelateerde online trainingen op de markt aan te bieden. Al onze online trainingen worden volledig huisgemaakt. Wij geloven namelijk dat kwaliteit, humor, enthousiasme en een soepele gebruikerservaring het verschil maken. We helpen organisaties om online leren echt succesvol te maken door hun medewerkers de regie te geven over hun eigen ontwikkeling. Ontdek onze trainingen via een gratis trial.