Van AI tot micro-learning: 6 L&D-trends die 2024 richting geven.

Een jaar is zo voorbij, zeker als het leuk en leerrijk was. Nu 2024 van start is gegaan, is het hoog tijd om ons voor te bereiden op een nieuw jaar van grote veranderingen binnen de L&D-wereld. Laten we samen een blik werpen op enkele trends die 2024 richting zullen geven, geïnspireerd door het onderzoek van LPI (The Learning and Performance Institute).

Wat mag je verwachten?

  • AI-automatisering in L&D 
  • De impact van micro-learning 
  • Leren op de werkvloer  
  • De impact van hybride medewerkers op leiderschap en L&D 
  • Betere ondersteuning van mentale gezondheid en welzijn  
  • L&D-initiatieven in lijn brengen met bedrijfsdoelen 

Maar laten we eerst even terugblikken op 2023.

Kwamen jouw voorspellingen voor vorig jaar uit? Als we kijken naar het gebruik van ons eigen leeraanbod, blijft het leergebied Technologie & Expertise een topprioriteit voor professionals over de hele wereld. Online trainingen zoals Informatiebeveiliging en GDPR staan boven aan de lijst. Ook teamwerk en communicatievaardigheden zijn populair op ons online leerplatform. Trainingen zoals ‘Yes, een vergadering’, ‘Gesprekstechnieken LSD’ en ‘Teamwork’ waren de grote favorieten van onze studenten.   

Klaar voor wat ons te wachten staat in 2024? Het LPI-rapport benoemt een aantal uitdagingen voor L&D- en HR-managers die wij aandachtig hebben geanalyseerd. Vervolgens hebben we de belangrijkste trends voor 2024 op een rij gezet. Laten we er induiken! 

Trend 1: AI-automatisering in L&D.

Verrassing! Of toch niet? We starten met de eindeloze mogelijkheden van automatisering door artificiële intelligentie. Niemand had ooit kunnen voorspellen hoe groot de wereldwijde impact van AI-technologie zou zijn, en dat alleen al in de voorbije 12 maanden. Bovendien ziet het ernaar uit dat AI mainstream wordt in 2024. Misschien baart AI je zorgen, maar het biedt een mogelijke oplossing voor de vele uitdagingen waarmee bedrijven worden geconfronteerd. Onderzoek van LPI toont aan dat 83% van de deelnemers aangeeft dat ze tijdens de werkdag geen tijd voor persoonlijke ontwikkeling hebben. Zelfgestuurd leren is onmogelijk bij een ongezonde werkbalans. De oplossing? Betrokkenheid van medewerkers stimuleren. 

Uit onderzoek blijkt dat bij trainingsmethoden die door AI worden ondersteund, de bestede tijd aan training met 40% daalt, terwijl de prestatiecijfers met 70% stijgen. Door interactieve elementen in het leeraanbod te integreren, zal de betrokkenheid ongetwijfeld groter worden. Volgens deelnemers van de LEARNING LIVE conferentie van LPI is dit een van de grootste uitdagingen voor L&D-managers. Wij hebben AI in de ‘Drive to Sell’ functie (en nog vele andere) geïmplementeerd op ons platform. In deze simulatieoefening leert de medewerker via een rollenspel hoe hij of zij de communicatiestijl kan aanpassen om de gewenste resultaten te bereiken. Door de indrukwekkende stijging in AI-toepassingen is er nood aan experts in automatisering, aangezien veel bedrijven dit soort tools in de nabije toekomst (best) veel meer gaan gebruiken.

“De sterkte van AI ligt in de innovatiekracht binnen een organisatie, in het aanpasbare karakter ervan en in de creatie van waarde. Als AI doelgericht wordt gebruikt, kan ze de kenniskloof dichten en een productieve, gepersonaliseerde leeromgeving voor werknemers stimuleren dankzij toegankelijke leercontent op maat. Met AI-implementatie kunnen we de leerervaring verbeteren. Zo kunnen we zelfgestuurd leren en ontwikkelen verder aanmoedigen.” - Jaap Koelewijn, Innovatie en AI Director bij GoodHabitz.  

Trend 2: de impact van micro-learning.

Een hybride werkomgeving kent vele uitdagingen, vooral wanneer de behoefte aan nieuwe vaardigheden toeneemt. Onderzoek toont aan dat 44% van de werknemers ervan overtuigd is dat de vaardigheden die ze momenteel nodig hebben, de komende vijf jaar snel zullen veranderen. Medewerkers motiveren en betrekken is dan ook de sleutel voor de toekomst van L&D. Leercontent aanbieden die precies aan de behoeften van werknemers voldoet, is daarom van essentieel belang. Zoals al eerder benoemd, kunnen bedrijven leren aantrekkelijker maken met AI-tools door content op vraag vlot toegankelijk te maken op een gemakkelijk toegankelijk platform. 

Nieuwe vaardigheden ontwikkelen blijft een essentieel onderdeel in de L&D-strategie en mag niet vanzelfsprekend gevonden worden. Uit het onderzoek van LPI blijkt dat het betrekken van werknemers een van de moeilijkste uitdagingen voor L&D professionals is. Door een beroep te doen op AI kan je het beste uit medewerkers naar boven halen: dit is de eerste stap om bedrijfsdoelen te bereiken. Micro-learning geeft L&D-managers de kans om content onder de aandacht te brengen en vervolgens te matchen of aan te passen aan specifieke uitdagingen. Dit betekent dat bedrijven hun medewerkers een leeraanbod kunnen aanbieden dat nog aantrekkelijker is.  

GoodHabitz wil leren zo toegankelijk mogelijk maken door AI-tools optimaal te benutten. Toegankelijke educatieve content is cruciaal zodat medewerkers overal en altijd kunnen leren als het hen past. Dankzij onze mobiele app kunnen ze op elke plaats en op elk moment leren: het flexibele karakter van micro-learning moedigt hen aan om hun persoonlijke ontwikkeling in eigen handen te nemen. Om een zelfsturende leercultuur te creëren, hebben werknemers nood aan trainingen die ze in hun werkomgeving kunnen volgen.  

Trend 3: leren op de werkvloer.

Naar verwachting zal leren op het werk in 2024 meer toespitsen op technologie, zo blijkt uit het rapport van LPI. Generatieve AI-tools en micro-learning zullen bijdragen tot meer personalisering en betrokkenheid binnen L&D. Micro-learning creëert mogelijkheden voor leren op het werk, zodat de tijd die aan leren en ontwikkelen wordt besteed, niet langer wordt gezien als een onderbreking van het dagelijkse werk (en leven). Tijd vinden op drukke momenten is niet eenvoudig. Als medewerkers zelf mogen kiezen wat ze leren, wanneer ze leren en hoe lang ze hieraan willen besteden, dan bereik je de meest efficiënte resultaten. Zo stimuleren onze WorkOuts een vorm van peer learning.  

“Velen noemen dit ‘leren in de flow van het werk', maar ik zeg liever ‘leren in de flow van het leven’. Door regelmatig thuis te werken, staan we niet alleen voor uitdagingen op het vlak van werk, maar ook vele andere aspecten van het leven. Daarbij is het essentieel dat we leren niet zien als een onderbreking van onze dagelijkse routines. Het hoort gewoon bij het leven.” - Giles Hearn, Chief Marketing Officer bij LPI. 

Door de vele dagelijkse taken is het moeilijk om persoonlijke ontwikkeling prioriteit te geven. Volgens een onderzoek van CIPD zijn tijd en betrokkenheid de twee grootste struikelblokken waarop werknemers in L&D willen focussen. Giles Hearn, CMO bij LPI, is ook van mening dat “gebrek aan tijd de grootste reden is waarom mensen niet enthousiaster zijn om te leren”. Dus hoe krijg je je werknemers zo ver dat ze zich willen focussen op persoonlijke ontwikkeling?

“Leren op de werkvloer vraagt om een behapbare leeraanpak wanneer bepaalde vereiste vaardigheden ontbreken. Bovendien kunnen L&D-managers peer learning tijdens teammeetings aanmoedigen via WorkOuts en leerpaden creëren die aan de specifieke leerbehoeften van afdelingen voldoen. Als we de juiste leeractiviteiten voorschotelen, voelen werknemers zich gemotiveerd om aan de slag te gaan met hun persoonlijke ontwikkeling, op het moment dat voor hen past.” - Martin Coles, Customer Success Coach bij GoodHabitz. 

Trend 4: de impact van hybride medewerkers op leiderschap en L&D.

We werken opnieuw meer op kantoor, maar niet voltijds. Volgens Advanced Workplace wil slechts 3% van de werknemers vijf dagen per week op kantoor werken. Het gevolg van deze tendens? Dit vraagt om een nieuwe stijl van leiderschap. Om de uiteenlopende noden van hun bedrijf in goede banen te leiden, moeten managers authentiek zijn.  

De categorie Inspirerend leiderschap is zeer populair, en de training ‘Leren innoveren’ heeft een voltooiingspercentage van 85%. Hiermee komen we tegemoet aan de vraag naar trainingen in effectief leiderschap die leuk en inspirerend zijn, en de kloof tussen thuis en op kantoor werken kleiner maken. Giles Hearn van LPI laat ook weten dat er bovendien behoefte is aan L&D-managers die leiderschapstrajecten verder vormgeven met behulp van relevante technologie. 

GoodHabitz biedt een online leeroplossing aan die perfect geschikt is voor een hybride werkplek. Dankzij een uitgebreide online bibliotheek kunnen werknemers assessments en trainingen volgen waar en wanneer het voor hen past. Het gevarieerde aanbod aan leeractiviteiten stimuleert werknemers om op hun eigen tempo met persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan.  

Trend 5: betere ondersteuning van mentale gezondheid en welzijn.

Uit eigen onderzoek van GoodHabitz blijkt dat in 2023 1 op 5 werknemers (zeer) duidelijke tekenen van stress/burn-out had. Wist je dat we wereldwijd elk jaar 12 miljard werkdagen kunnen winnen met een betere mentale gezondheid en ondersteuning van welzijn? Prioriteit geven aan de mentale gezondheid van medewerkers is een no-brainer en helpt bedrijven om hun volle potentieel te benutten. Gelukkige en gezonde medewerkers zijn de sleutel tot het succes van elk bedrijf. 

Door thuiswerken ontstaat er mogelijk een grotere afstand en kan het moeilijker zijn om openlijk te spreken. Het LPI benadrukt het cruciale belang van meer aandacht voor welzijn in een hybride werkomgeving. De werkomgeving haalt hier uiteindelijk zelf voordeel uit. Zo biedt GoodHabitz bijvoorbeeld WorkOuts aan waarbij werknemers een training of assessment uit de bibliotheek samen bespreken. Dit geeft teams meteen ook een handige manier om samen te leren. Want teamwork makes the dream work, toch? 

In een cultuur die mentale veerkracht bovenaan plaatst, is zelfinzicht het codewoord. Wanneer werknemers zich door hun werkomgeving gesteund voelen, kunnen zelfinzicht en zelfbewustzijn groeien. Het LPI is er ook van overtuigd dat effectief leiderschap een moeilijk thema als mentale gezondheid bespreekbaar kan maken op de werkplek. Door het belang van zelfinzicht te onderstrepen, voelen werknemers zich aangemoedigd om proactief in te zetten op hun eigen mentale gezondheid en welzijn. 

Trend 6: L&D-initiatieven in lijn brengen met bedrijfsdoelen.

Uit het onderzoek naar Learning at work 2023 blijkt dat de bedrijfswaarde van L&D is gedaald. Daarom is 2024 voor L&D-teams een heel belangrijk jaar om hun prioriteiten te aligneren met concrete bedrijfsdoelen. In het verleden zagen werknemers de mogelijkheid om te leren vaak als mooi meegenomen, of zelfs als een verplichting. Maar dat is nu anders. De jongere generatie verwacht dat ze kansen voor groei en ontwikkeling krijgt (reden 5), waardoor L&D een belangrijke factor voor het succes van bedrijven wordt. De meest effectieve bedrijven geven hun werknemers niet zomaar toegang tot een uitgebreide bibliotheek van trainingen, maar gaan op zoek naar de vaardigheden die hun medewerkers precies nodig hebben en creëren leerpaden die aan hun specifieke behoeften en doelen tegemoetkomen. 

Door L&D-initiatieven op bedrijfsdoelen af te stemmen, kunnen leidinggevenden de impact van leeractiviteiten niet alleen in kaart brengen, maar ook een cultuur van continue verbetering en aanpassing promoten. Als bedrijven persoonlijke ontwikkeling rechtstreeks aan overkoepelende bedrijfsdoelen verbinden, kunnen ze taken beter aan bepaalde functies toewijzen, de betrokkenheid van werknemers vergroten en hun succes op lange termijn strategisch versterken in een dynamische en competitieve omgeving. Hoewel KPI’s met betrekking tot de prestaties en betrokkenheid van werknemers de waarde van L&D-inspanningen vaak bevestigen, is 2024 voor leidinggevenden een belangrijk jaar om de cost of inaction (COI) en risico’s te benadrukken van werknemers die hun vaardigheden niet in lijn met de bedrijfsbehoeften hebben ontwikkeld. 

En nu actie!

Dit waren de belangrijkste trends in L&D. En nu? Hoe bereid je je het beste voor op de snel veranderende L&D-wereld in 2024? 

Als je de tendensen binnen L&D op de voet volgt, slaag je erin om je aan te passen, maar ook om successen te boeken. Werknemers weten zelf niet altijd wat en hoe ze kunnen ontwikkelen. Daarom is het de taak van bedrijven om leerbehoeften te identificeren en ervoor te zorgen dat alle medewerkers gelukkig en productief zijn. Hoe? Door deelnemers te stimuleren, de juiste AI-tools te gebruiken en on demand online leervormen aan te bieden die een succesvolle leercultuur bevorderen.  

Wij zijn klaar voor een nieuw jaar van gezonde groei. Hopelijk jij ook! Leren en ontwikkelen is een proces dat nooit ophoudt. Daarom zetten wij ons ook in 2024 in voor leerrijke ervaringen die echt het verschil maken.  

Today is a good day to
read some more!

Meer inspiratie van GoodHabitz
in jouw mailbox?

Dat kan! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en jij krijgt de nieuwste updates als eerste in jouw mailbox.