Welzijn is prioriteit #1 voor de medewerkers van morgen

Hoe we werken, waar we werken, waarom we werken en met wie we werken. Deze factoren wegen steeds zwaarder voor elke medewerker en vertalen zich inmiddels ook in een breder eisenpakket. Welzijn op de werkvloer heeft verschillende vormen, maar één ding is zeker: in 2022 is welzijn cruciaal voor de werving en het behoud van je talent.

Wat doe jij om voorop te blijven lopen?

Wat is werknemerswelzijn? 

Sinds de pandemie gaat werknemerswelzijn over meer dan simpelweg fysiek welzijn. Medewerkers vragen dan ook meer van hun werkgevers. Het welzijn van je medewerkers kun je niet langer alleen definiëren als ‘tevreden zijn over je werk’, dat is slechts één van de dimensies. Onderzoek van Paychex uit november 2021 maakt duidelijk dat benefits een belangrijk criterium zijn geworden voor de beoordeling van een potentiële werkgever, en dat die veel verder gaan dan de traditionele arbeidsvoorwaarden. Paychex benoemt vijf aspecten van werknemerswelzijn die essentieel zijn voor de medewerkers van morgen:  

  • Financieel welzijn (29%)
  • Mentaal welzijn (24%) 
  • Sociaal welzijn (17%) 
  • Fysiek welzijn (17%) 
  • Professioneel welzijn (13%) 

Uit dit onderzoek blijkt dat financieel en mentaal welzijn zijn de belangrijkste prioriteiten zijn voor je medewerkers. Beiden hebben impact op het behoud en de productiviteit van je personeel. Het financiële aspect kan worden gemeten in de daadwerkelijke vergoeding en pensioenplannen. Bij mentaal welzijn gaat het bijvoorbeeld om het flexibel kunnen indelen van je tijd. Maar ook helpt het om werknemers toegang te geven tot programma's en apps voor mentale en emotionele ondersteuning.  

Sociaal en fysiek welzijn scoren met 17% allebei even hoog. Hier hebben we het over de bedrijfscultuur, de balans tussen werk en privé, relaties op en buiten het werk, maar ook over de ziektekostenverzekering, veiligheid op de werkvloer en de mogelijkheid om dagelijks voldoende te bewegen. Professioneel welzijn, ten slotte, betreft de toegang tot programma's voor persoonlijke ontwikkeling, vergoeding van opleidingskosten, interne carrièremogelijkheden, coaching en mentoring. 

Nu het duidelijk is waar deze verschillende vormen van welzijn voor staan, rijst de vraag of jij genoeg doet om van werknemerswelzijn de belangrijkste prioriteit te maken voor je organisatie. Gelukkig kunnen wij je met verschillende trainingen helpen om van start te gaan. 

Welzijn op de werkvloer wordt een harde arbeidsvoorwaarde.

Uit aanvullend onderzoek van GoodHabitz en Markteffect blijkt dat de medewerkers van morgen deze overwegingen ook meenemen in hun besluit om te solliciteren naar een nieuwe baan. 77% geeft aan dat de balans tussen werk en privé (zeer) belangrijk is. Nog eens 64% vraagt om flexibele werktijden. Met onvoldoende mogelijkheden tot thuiswerken, komen werkende ouders in de verleiding om hun huidige baan te verruilen voor een andere waar flexibele werktijden wel mogelijk zijn. 53% van de Belgische beroepsbevolking voegt daaraan toe dat de mogelijkheid om te werken aan persoonlijke ontwikkeling door middel van trainingen een (zeer) belangrijke overweging is bij de zoektocht naar een nieuwe job, waar 67% waarde hecht aan het contact met collega’s. 

Ook voor generatie Z – grofweg geboren tussen 1990-2005 – is welzijn cruciaal (Forbes). Deze mensen stonden veelal aan het begin van hun carrière tijdens de pandemie. En zij die studeerden werden van de ene op de andere dag naar huis gestuurd, waarbij het dagelijks contact met docenten en begeleiders tot een minimum beperkt werd. Mijlpalen zoals diploma-uitreikingen kunnen essentieel zijn voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de jongvolwassene.  

Om deze (toekomstige) generatie van werknemers tot bloei te laten komen, is welzijn een topprioriteit, vooral volgens generatie Z zelf. In totaal zegt 6 van de 10 werknemers uit deze generatie dat welzijn het belangrijkste aspect is om een vacature zelfs maar te overwegen (Forbes).  

Emotionele ondersteuning, een goede balans tussen werk en privé, flexibele werktijden en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Het klinkt allemaal geweldig, maar hoe werkt dat in de praktijk? Laten we dit nader bekijken.  

Zo kan jouw organisatie verhoogd welzijn op de werkvloer faciliteren.

Wat kan jouw organisatie doen om het welzijn op de werkvloer te verbeteren en talent aan te trekken en te behouden? Begin met de volgende essentiële actiepunten:  

Persoonlijke ontwikkeling  

Persoonlijke ontwikkeling is en blijft een hot topic. Soft skills zijn minstens even belangrijk als hard skills (Josh Bersin) en medewerkers willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling, of het nu gaat om vaardigheden op het gebied van communicatie, teamwork of netwerken. Investeer daarom in je skills management; bied je medewerkers een variëteit aan trainingen in verschillende leerstijlen en onderwerpen zodat ze zelf kunnen bepalen hoe en op welk vlak ze zich willen ontwikkelen.  

Vierdaagse werkweek  

Flexibele werktijden, thuiswerken en hybride werken. Allemaal werkvormen die nu al cruciaal zijn voor het welzijn van je personeel. De vierdaagse werkweek is de volgende stap. Wereldwijd zien we een opgang naar deze verkorte werkweek. In landen als Spanje, België en Nieuw-Zeeland wordt er al steeds meer overgegaan op dit nieuwe werkritme. En uit recent onderzoek blijkt dat veel landen die deze overgang al gemaakt hebben, een toename zien van de productiviteit van werknemers. In IJsland werd in de periode 2015-2019 de vierdaagse werkweek als proef ingevoerd. Na analyse van de resultaten van deze proef bleek dat men over het algemeen blijer, gezonder en productiever was (India Times). 

Mentale gezondheid  

Betere mentale ondersteuning staat hoog op het verlanglijstje van de medewerkers van morgen. Volgens het Global Wellness Institute zullen de op de mentale gezondheid gerichte arbeidsvoorwaarden in de komende vijf jaar jaarlijks met 9,8% toenemen. De door de pandemie veroorzaakte verstoring lijkt dan ook een groter effect te hebben op werknemers dan gedacht.  

Werkgevers kunnen ondersteuning bieden met programma's voor het mentale welzijn, bijvoorbeeld om de emotionele intelligentie op de werkvloer verder te ontwikkelen. Ook kunnen ze coaching aanbieden om het vertrouwen van individuele werknemers een boost te geven. Daarnaast is het mogelijk om praatgroepen te creëren rondom een concreet onderwerp. Met open gesprekken in een veilige, ondersteunende setting kan zo in de werkomgeving worden gewerkt aan de versterking van de mentale gezondheid.  

Financiële ondersteuning  

Natuurlijk kunnen werkgevers talent aantrekken en behouden met een grotere financiële beloning, maar werknemers hebben ook behoefte aan ondersteuning in de vorm van financiële training (Forbes). Daarbij gaat het over hulp van de werkgever bij de persoonlijke financiële situatie, bijvoorbeeld op het vlak van digitale budgettering, financiële planning en de toegang tot financieel adviseurs. Als bedrijf kun je hier ook denken aan financiële training en online trainingen waarmee werknemers leren om zich beter staande te houden in de financiële wereld.  

Meer tips over hoe je het welzijn op de werkvloer kunt verbeteren? Download hier onze checklist over welzijn op de werkvloer. 

Duik in de status van
talentmanagement in België

Ontdek hoe persoonlijke ontwikkeling jouw talentmanagementstrategie kan beïnvloeden.

Download het onderzoeksrapport

Meer inspiratie van GoodHabitz
in jouw mailbox?

Dat kan! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en jij krijgt de nieuwste updates als eerste in jouw mailbox.