Hoe Deloitte van leren een gewoonte maakt.

Hoewel medewerkers graag willen leren, is er soms een extra duwtje in de rug nodig. Hoe pakt Paulien Klinkenberg, Learning Coordinator bij Deloitte, dit aan? Ontdek haar 5 best-practices om een succesvolle leercultuur binnen jouw organisatie te creëren!

Leer van hun best-practices!
  • Bedrijf: Deloitte - BS&O (Netherlands)
  • Sector: Professional services
  • Afdelingsgrootte: 350 werknemers
  • Hoofdkantoor: Rotterdam, Netherlands

1. Promoot GoodHabitz op een continue basis.

"Het is belangrijk dat GoodHabitz op de radar blijft van onze medewerkers. Het kost tijd om van leren een gewoonte te maken. Ik zet leren maandelijks in de schijnwerpers door assessments en online trainingen te vermelden in mijn nieuwsbrieven. Het thema is afhankelijk van wat op dat moment het meest relevant is voor Deloitte. Soms leggen we extra nadruk op cybersecurity, dan licht ik de educatieve content van GoodHabitz die rond dit onderwerp draait uit. Andere thema's kunnen gekoppeld zijn aan het moment van het jaar of een aankomende feestdag. Een ander voorbeeld is het einde van het fiscale jaar, wanneer het tijd is voor de functioneringsgesprekken. Dit is het perfecte moment om trainingen als ‘Het functioneringsgesprek’ en ‘Feedback vragen’ onder de aandacht te brengen in onze nieuwsbrief. Je ziet aan de bezoekersaantallen op het platform dat er een piek is in de bezoekersaantallen wanneer trainingen worden aanbevolen."

2. Link leren aan relevant thema's. 

"Zoals ik in het vorige punt al aangaf, probeer ik de assessments en trainingen zoveel mogelijk te koppelen aan thema's die relevant zijn voor Deloitte. Zo zien onze medewerkers hoe de opgedane kennis direct van toepassing is op hun dagelijkse werk. Een voorbeeld is het koppelen aan de focusgebieden van Deloitte (ontwikkeling, D&I en duurzaamheid). Ik adviseer mijn collega's over welke content het beste past bij verschillende onderwerpen. Dit gebeurt via mijn nieuwsbrief, maar ook in meetings met leiderschap (management team en team leads) die ik bijwoon. Afhankelijk van de onderwerpen die in deze bijeenkomsten worden besproken, adviseer ik de managers en teamleiders over de juiste educatieve content die ze hiervoor kunnen gebruiken. Op deze manier weten ze precies waar ze moeten beginnen en waar ze hun teamleden moeten informeren, afhankelijk van het onderwerp waar ze zich op willen richten. De resultaten van de assessments geven hun de volgende, gerichte vervolgstappen in hun persoonlijke ontwikkeling.''

3. Promoot leren via teamleiders.

"Teamleiders spelen ook een belangrijke rol in het hele proces, om hun teams te overtuigen van de toegevoegde waarde van een assessment en om actie aan te moedigen. Ik motiveer hen om WorkOuts met hun team te initiëren, maar sta er ook voor open om deze oefeningen zelf te begeleiden. Zelf woon ik regelmatig bijeenkomsten van teamleiders bij om informatie te geven over het gebruik van de educatieve content van GoodHabitz en de mogelijkheden. Als ik van de teamleiders hoor dat ze met bepaalde uitdagingen zitten, probeer ik de GoodHabitz-content te gebruiken om het aan te pakken. Als er veel feedback wordt gegeven, maar sommige mensen vinden het nog steeds moeilijk om hiermee om te gaan, stel ik voor om te duiken in het assessment 'Communicatiestijl – Welke kleur ben jij?' en/of de online training ‘Het goede gesprek’ en ‘Zeggen waar het op staat’. Deze aanpak creëert meer raakvlakken en zorgt ervoor dat er een verantwoordelijkheid is om het op te volgen." 

Je kunt meteen aan de slag met een WorkOut omdat alle middelen al gemaakt zijn. De sessies zijn altijd ontspannen en gezellig, waardoor het hele proces op gang komt.

Paulien Klinkenberg Learning Coordinator, Deloitte

4. Verlaag de drempel dankzij sociaal leren. 

"Ik probeer zoveel mogelijk gebruik te maken van WorkOuts (klassikale groepsopdrachten die op het werk samen uitgevoerd worden). De belangrijkste reden is om (groeps)verantwoordelijkheid te stimuleren. Een WorkOut zet niet alleen aan tot het bespreken van resultaten en ervaringen, maar zoomt ook in op de vervolgstappen die de collega moet nemen. Met een WorkOut maak je de mensen in je team meer betrokken en enthousiast. Neem bijvoorbeeld het Teamrollenassessment, dat wordt gevolgd door het teamrollenspel. Het is heel waardevol om te weten welke rol en aanpak bij je collega's past. Zo kun je elkaar optimaal ondersteunen en weet je welke taken wel en niet bij je directe collega's passen. Je weet ook meteen waar je nog kunt groeien. Een WorkOut geeft de teamleider en de rest van de leden het perfecte podium om te bespreken hoe de opgedane zelfinzichten en kennis in de praktijk zijn gebracht. In het trainingsprogramma over (input) maak ik veel gebruik van online trainingen, voorafgegaan door een WorkOut. Zo is het hele team meteen betrokken en zijn de resultaten tastbaar. Het is fijn dat de voorbereiding weinig tijd kost. Je kunt meteen aan de slag omdat alle middelen al gemaakt zijn. De sessies zijn altijd ontspannen en gezellig, waardoor het hele proces op gang komt. Dit werkt als een geweldige ijsbreker en verlaagt de drempel om verder te leren aanzienlijk."

5. Persoonlijke ontwikkeling implementeren in de beoordeling van medewerkers.

“Persoonlijke ontwikkeling is sinds 2021 opgenomen in onze Employee Value Proposition. Er is een duidelijk onderscheid gemaakt tussen prestatie en ontwikkeling, wat aansluit bij onze wens om de nadruk te leggen op persoonlijke groei als een van de belangrijkste aspecten van onze EVP. Door het op te nemen in onze processen en het concreter te maken, wordt een continue focus op persoonlijke ontwikkeling aangemoedigd in de hele organisatie. Ook geeft dit een boodschap af aan potentiële toekomstige medewerkers, door te laten zien dat Deloitte persoonlijke ontwikkeling serieus neemt en beschouwt als een integraal onderdeel van de verschillende functies.''