De toekomst vraagt om nieuwe vaardigheden.

Waar zie jij jezelf over vijf of misschien zelfs tien jaar? Het is een vraag die vaak gesteld wordt tijdens sollicitatiegesprekken. Maar hoe vaak heb je nu echt over je eigen toekomst nagedacht? En als je dit al doet, denk je dan ook na over de vaardigheden die nodig zijn om je doelen te realiseren? Jouw kennis, vaardigheden en ervaringen brachten je al tot waar je nu staat. En dat is iets om trots op te zijn, maar de wereld verandert in een rap tempo en bij deze verandering horen ook andere vaardigheden.

en die is dichterbij dan je denkt.

Soft skills zoals communicatie, probleemoplossend vermogen, samenwerking en empathie worden steeds belangrijker. Steeds meer werk wordt namelijk gedigitaliseerd en geautomatiseerd wat ervoor zorgt dat sommige banen geheel of gedeeltelijk verdwijnen. Maar menselijke vaardigheden kunnen moeilijk door technologie worden overgenomen. Het is tijd om een aantal van deze belangrijke vaardigheden te benoemen. Het zijn tenslotte deze soft skills waarmee je écht het verschil maakt:

Flexibiliteit en aanpassingsvermogen

Dit is misschien het moeilijkste om te leren, omdat het tegen de menselijke natuur ingaat. Neurowetenschap heeft bewezen dat zekerheid één van de dingen is waar we als mens het meest naar verlangen. En dat is meteen waar het grootste probleem ligt. Verandering gaat steeds sneller en dat betekent automatisch dat onzekerheid de norm wordt. Naarmate zaken sneller gaan, zullen medewerkers minder tijd hebben om te pauzeren, te beoordelen en te analyseren. Wat gisteren nog werkte, is niet meteen de beste strategie voor morgen. Het afleren van oude vaardigheden is hierbij ook belangrijk. Medewerkers moeten continu flexibel zijn en zich snel kunnen aanpassen aan een nieuwe situatie.

Groeimindset

Een andere belangrijke vaardigheid is het hebben van een groeimindset. Dit houdt in dat je de omstandigheden en de uitdagingen van de organisatie goed moet begrijpen, dat je nieuwe kansen moet zien en de nodige risico's moet nemen om waarde aan de markt te blijven leveren. Een groeimindset kan medewerkers helpen obstakels te overwinnen wanneer ze iets nieuws leren of een nieuwe vaardigheid ontwikkelen. Mensen met een groeimindset weten hoe ze dingen voor elkaar kunnen krijgen.

Veerkracht en wendbaarheid

Om veranderingen te omarmen zijn nieuwe competenties nodig. Veerkracht stelt medewerkers in staat om bewust te blijven van nieuwe informatie, te innoveren en problemen op te lossen. Omgaan met verandering kan moeilijk zijn, maar biedt ook kansen voor medewerkers om te leren en zich te ontwikkelen. Gezien de snel evoluerende behoeften worden veerkracht en wendbaarheid belangrijke strategische prioriteiten.

Culturele intelligentie en diversiteit

Door globalisering neemt de diversiteit in organisaties toe. De vaardigheden die nodig zijn om deze diversiteit te begrijpen, te respecteren en om samen te kunnen werken, zijn dan ook essentieel. Medewerkers met een hoge mate van culturele intelligentie spelen een belangrijke rol bij het overbruggen van kennisverschillen in een organisatie. Zij spelen een sleutelrol bij het opleiden van hun collega's over verschillende culturen, het overdragen van kennis tussen verschillende groepen en het helpen opbouwen van interpersoonlijke banden. Medewerkers die zich kunnen aanpassen aan anderen en die openstaan voor diversiteit zijn van cruciaal belang bij de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten binnen een organisatie.

Analytisch (kritisch) denken

Technische vaardigheden zijn vaak al een vereiste voor medewerkers. Analytisch denken gaat echter een stap verder. Analytische vaardigheden gaan over het vermogen om informatie te verzamelen, te analyseren, problemen op te lossen en beslissingen te nemen. Door de informatiestroom van verschillende bronnen te analyseren, zijn sterke analytische denkers in staat te vertrouwen op redenering in plaats van op emotie. Zij zullen de voors en tegens vergelijken en hun oplossing baseren op de feiten. Medewerkers die deze vaardigheden bezitten kunnen helpen problemen van organisaties op te lossen en de algemene productiviteit en het succes te verbeteren.

De tijd is nu

Vraag jij je af wanneer deze nieuwe vaardigheden nodig zijn? Nou, volgens het Future of Jobs Report van het World Economic Forum zal 50% van alle werknemers tegen 2025 moeten zijn bijgeschoold. De competenties van vandaag zijn een goed vertrekpunt, maar het succes van morgen zal meer en andere vaardigheden vereisen. En dat is een goede zaak. Het houdt ons fris en toekomstgericht!

Op de hoogte
blijven?

Dat kan! Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en jij krijgt de laatste blogs als eerste in je mailbox.