Aertssen Group leert succesvol met arbeiders

Aertssen Group is een internationaal familiebedrijf gespecialiseerd in bouw- en infrastructuurwerken. Als bedrijf actief in de bouwsector, krijg je te maken met verschillende doelgroepen zoals blue-collar en white-collar medewerkers. Dat zorgt voor krachtige diversiteit, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee op vlak van persoonlijke ontwikkeling. Vaak wordt immers betwijfeld of arbeiders wel echt interesse hebben in online leren of persoonlijke ontwikkeling in het algemeen. Met meer dan 70% arbeiders in dienst, bewijst Aertssen het tegendeel. Nét omdat zij geloven dat ze samen met al hun personeel willen blijven groeien, kozen ze voor GoodHabitz! Wil je jouw arbeiders ook succesvol laten leren? Boek dan een demo of lees verder voor concrete tips van Aertssen group.

jij ook?

‘Grow together with your employees’

Eén van Aertssens strategische pijlers is 'Grow together with our employees'. “We hebben ambitie om als firma te blijven groeien, maar dat kan niet zonder ons personeel!”, vertelt Joëlle Laureys, Training & Development Officer bij Aertssen Group. Reeds vele jaren investeert Aertssen Group in opleidingen voor hun medewerkers. Vaak verliep dat klassikaal maar sinds maart 2021 zijn ze ook op de digitale trein gesprongen met GoodHabitz.

"De continue begeleiding van de coaches bij de implementatie en marketing is een enorme plus!"

“Online leren biedt vele voordelen: je leert wat je wil, waar je wil en wanneer je wil. Daarnaast is het GoodHabitz-platform enorm gebruiksvriendelijk, modern en bevat het een uitgebreid scala aan trainingen”, vertelt Joëlle. “De continue begeleiding van de coaches bij de implementatie en marketing is een enorme plus. We merken dat motivatie voor leren hierdoor verhoogt. Ook de kennisoverdracht naar de werkplek gaat veel vlotter. Medewerkers volgen een training zodra de nood zich voordoet en kunnen er meteen mee aan de slag in hun job. En daarbij is het van essentieel belang dat de toegang tot je leeraanbod gemakkelijk is”, vult Joëlle verder aan.

Eenvoudige toegang tot persoonlijke ontwikkeling

In de eerste plaats is het belangrijk dat je medewerkers eenvoudig toegang krijgen tot het leeraanbod, dat zorgt immers voor een drempelverlagend effect om te starten met leren. Maar hoe zorgt Aertssen daarvoor? “Alle medewerkers van de Aertssen groep hebben toegang tot het GoodHabitz-platform via hun werk e-mailadres. We voorzagen een snelkoppeling op ons intranet en een icoon op de desktop of (werk)smartphone. Dankzij SSO hoeven onze medewerkers niet in te loggen als zij geconnecteerd zijn met het Aertssen-netwerk”, vertelt Joëlle.

Leidinggevenden als motivators en ambassadeurs

In de volgende stap is het volgens Joëlle cruciaal om leidinggevenden te enthousiasmeren. “Zij zijn ambassadeurs voor het platform en kunnen het best inschatten welke opleiding een medewerker nodig heeft en kunnen hen daarbij naar het platform leiden. Aertssen kiest er ook voor om op verschillende manieren en kanalen te communiceren.” Joëlle: “het voornaamste kanaal hiervoor is Workplace (onze interne Facebook). Maar we zorgen ook voor berichten in onze e-nieuwsbrief, sturen sms’en uit en lichtten GoodHabitz toe in toolboxen”, aldus Joëlle. Met toolboxen trachten leidinggevenden of preventieadviseurs op een zo praktisch mogelijke manier info rond een bepaald thema over te brengen aan arbeiders.

GoodHabitz-coach Daphné Wens over het belang van communicatie: “bij de communicatie naar verschillende groepen zoals arbeiders is het essentieel om hun behoeften voor ogen te houden. Wat, hoe, wanneer en waar ga je communiceren? Bij de kick-off communicatie, dat is de lancering van GoodHabitz binnen de organisatie, houden we vaak een inspiratiesessie van 30 minuten. Bij Aertssen kozen we er bijvoorbeeld voor om korte teaserfilmpjes van 3 minuten te tonen aan arbeiders om ze niet te overladen.”

Leren stimuleren tijdens en buiten de werkuren

De grootste bezorgdheid bij Aertssen was of hun arbeiders effectief gebruik zouden maken van de online trainingen. Zij kunnen vaak geen opleiding volgen tijdens de werkuren omwille van de aard van hun job.“Je kan tools aanreiken, maar of die ook daadwerkelijk gesmaakt en gebruikt worden. Dat is altijd even spannend afwachten. Daarom werd er eerst aangeboden om GoodHabitz buiten de werkuren te gebruiken en daar zit zeker niet iedereen op te wachten. Maar toegegeven: het uitgebreide aanbod en de interessante onderwerpen lokken toch menig arbeiders op het platform”, meent Joëlle. Om leren nog extra te stimuleren, bekijkt Aertssen hoe ze arbeiders GoodHabitz-trainingen tijdens de werkuren kunnen laten volgen door bijvoorbeeld lesmomenten te voorzien, opleidingen te integreren in toolboxen of aan de slag te gaan met de Workouts van GoodHabitz.

Een veelbelovende start

2 maanden na de lancering startte 25% van de medewerkers zelf met leren. Het is hierbij opmerkelijk dat de gevolgde trainingen heel mooi uiteenlopend zijn; van lean management en time-management tot mindfulness en de kracht van slaap. Aertssen’s medewerkers gaan geen enkel thema uit de weg! Een mooi begin dus, maar wat brengt de toekomst? Coach Daphné: “Als coach bij GoodHabitz, kijk ik samen met het projectteam van Aertssen naar het verdere verloop van het plan van aanpak. Op welke manier kunnen we de intrinsieke motivatie bij de medewerkers stimuleren en activeren? Hoe kunnen we leren integreren op individueel-, team- en organisatieniveau? Hiervoor zetten we verschillende tools in zoals het ITO-model, de GoodScan en de Promo Studio.

We denken in deze beginfase bijvoorbeeld na over verdere communicatie-acties. Dat kan gaan van mailing campagnes tot een poster in de gang waarbij we een bepaald HR-thema aan een training koppelen of een nieuwe training uitlichten. Daarnaast is het een mooie oefening om trainingen te koppelen aan de bedrijfswaarden en strategische pijlers van Aertssen. Dit zorgt voor context en urgentie wat essentieel is aan de start van een nieuwe leercultuur!”

Benieuwd naar meer? In deel twee van dit tweeluik, wordt er concreet ingezoomd op hoe Aertssen leren integreert op individueel- en teamniveau bij arbeiders. En als afsluiter, geeft Aertssen je nog drie gouden tips mee om jouw arbeiders in een sneltempo aan het leren te krijgen!

De drie gouden tips van Aertssen Group

  1. Denk aan je doelgroep en betrek hen bij de uitrol, wat slaat aan?
  2. Zorg dat persoonlijke ontwikkeling gedragen wordt in je organisatie door leidinggevenden en het management.
  3. De trein van online leren is op topsnelheid. Wie er niet mee op springt, zal veel missen! Go for it!

Over Aertssen Group

Aertssen Group is een internationaal familiebedrijf gespecialiseerd in bouw- en infrastructuurwerken (zoals grootgrondverzet, wegenis-, sloop- en saneringswerken), kraanverhuur, transportactiviteiten, logistieke dienstverlening, groene energie en vastgoedontwikkeling. Sinds 2018 maakt ook Kranen Michielsens deel uit van de groep. Aertssen Group is wereldwijd actief in meer dan 30 landen. Met meer dan 1200 gemotiveerde medewerkers, een uitgebreide ervaring en een hoogtechnologisch machinepark brengt het familiebedrijf elk complex project tot een goed einde. Aertssen Group kiest voor een continue investering in zijn mensen en zijn machines. Kortom: People, Power and Passion to build on!

Boek jouw demo
en stel ons al je vragen!

We vertellen je met plezier meer over onze online trainingen, functionaliteiten, best practices uit jouw sector en ons prijsmodel.