Aertssen Group leert succesvol met blue-collar medewerkers

Aertssen Group is een internationaal familiebedrijf gespecialiseerd in bouw- en infrastructuurwerken. Als bouwbedrijf krijg je te maken met zowel blue-collar als white-collar medewerkers. Dat zorgt voor krachtige diversiteit, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee op vlak van persoonlijke ontwikkeling. Vaak wordt immers betwijfeld of blue-collar medewerkers wel geïnteresseerd zijn in hun persoonlijke ontwikkeling. Met meer dan 70% blue-collar medewerkers in dienst bewijst Aertssen het tegendeel. Omdat zij geloven dat ze samen met al hun personeel moeten blijven groeien, kozen ze voor GoodHabitz. Wil je jouw blue-collar medewerkers ook succesvol laten leren? Lees dan verder voor concrete tips van Aertssen Group.

Samen groeien.

Eén van Aertssens strategische pijlers is 'Grow together with our employees'. “We hebben ambitie om als bedrijf te blijven groeien, maar dat kan niet zonder ons personeel”, vertelt Joëlle Laureys, Training & Development Officer bij Aertssen Group. Al een aantal jaar investeert Aertssen Group in online leren voor hun medewerkers. Vaak gebeurde dat klassikaal maar sinds maart 2021 zijn ze met GoodHabitz ook op de digitale trein gesprongen.

"De doorlopende begeleiding van de coaches bij de implementatie en marketing is een enorm pluspunt!"

“Online leren biedt vele voordelen: je leert wat je wil, waar je wil en wanneer je wil. Daarnaast is het GoodHabitz-platform enorm gebruiksvriendelijk, modern en bevat het een uitgebreid scala aan trainingen”, vertelt Joëlle. “De doorlopende begeleiding van de coaches bij de implementatie en marketing is een enorm pluspunt. We merken dat motivatie voor leren hierdoor toeneemt. Ook de kennisoverdracht naar de werkplek verloopt veel vlotter. Medewerkers volgen een training zodra er behoefte aan is en kunnen het meteen implementeren tijdens hun werkzaamheden. En daarbij is het van essentieel belang dat de toegang tot je leeraanbod gemakkelijk is”, vult Joëlle verder aan.

Eenvoudige toegang tot persoonlijke ontwikkeling.

In de eerste plaats is het belangrijk dat je medewerkers eenvoudig toegang krijgen tot het leeraanbod, dat zorgt immers voor een drempelverlagend effect om te starten met leren. Maar hoe zorgt Aertssen daarvoor? “Alle medewerkers van de Aertssen Group hebben toegang tot het GoodHabitz-platform via hun werk e-mailadres. We zorgden voor een snelkoppeling op ons intranet en een icoon op de desktop of (werk)smartphone. Dankzij SSO hoeven onze medewerkers niet in te loggen als zij verbonden zijn met het Aertssen-netwerk”, vertelt Joëlle.

Leidinggevenden als motivators en ambassadeurs.

In de volgende stap is het volgens Joëlle cruciaal om leidinggevenden te enthousiasmeren. “Zij zijn ambassadeurs voor het platform en kunnen het best inschatten welke trainingen een medewerker nodig heeft en kunnen hen daarbij naar het platform leiden. Aertssen kiest er ook voor om op verschillende manieren en via verschillende kanalen te communiceren.” Joëlle: “Het meestgebruikte kanaal hiervoor is Workplace, onze interne Facebook. Maar we zorgen ook voor berichten in onze digitale nieuwsbrief, sturen sms’jes en lichtten GoodHabitz toe in toolboxen”, aldus Joëlle. Met toolboxen proberen leidinggevenden of preventieadviseurs op een zo praktisch mogelijke manier info rond een bepaald thema over te brengen aan onze blue-collar medewerkers.

GoodHabitz-coach Daphne over het belang van communicatie: “Bij de communicatie naar verschillende groepen, zoals blue-collar medewerkers, is het essentieel om hun behoeften voor ogen te houden. Wat, hoe, wanneer en waar ga je communiceren? Bij de kick-off communicatie, de lancering van GoodHabitz binnen de organisatie, houden we vaak een inspiratiesessie van 30 minuten. Bij Aertssen kozen we er bijvoorbeeld voor om korte teaserfilmpjes van 3 minuten te tonen aan medewerkers om ze niet te overladen met informatie.”

Leren stimuleren tijdens en buiten de werkuren.

Aertssen stelde zichzelf de vraag of hun blue-collar medewerkers effectief gebruik zouden maken van de online trainingen. Zij kunnen vaak geen trainingen volgen tijdens de werkuren door de aard van hun baan. “Je kunt tools aanreiken, maar of die ook daadwerkelijk gebruikt worden, is altijd even afwachten. Daarom werd er eerst aangeboden om GoodHabitz buiten de werkuren te gebruiken, maar daar zit zeker niet iedereen op te wachten. Toch zien we dat het uitgebreide aanbod en de interessante onderwerpen toch genoeg collega's naar het platform lokken”, vertelt Joëlle. Om leren nog extra te stimuleren, bekijkt Aertssen hoe ze werknemers GoodHabitz-trainingen tijdens de werkuren kunnen laten volgen door bijvoorbeeld lesmomenten te voorzien, trainingen te integreren in toolboxen of aan de slag te gaan met de WorkOuts van GoodHabitz.

Een veelbelovende start.

2 maanden na de lancering was inmiddels 25% van de medewerkers zelf gestart met leren. Het is hierbij opmerkelijk dat de gevolgde trainingen uiteenlopend zijn: van lean management en time-management tot mindfulness en de kracht van slaap. Aertssen’s medewerkers gaan geen enkel thema uit de weg. Een mooi begin dus, maar wat brengt de toekomst? Coach Daphne: “Als coach bij GoodHabitz kijk ik samen met het projectteam van Aertssen naar het verdere verloop van het plan van aanpak. Op welke manier kunnen we de intrinsieke motivatie bij de medewerkers stimuleren en activeren? Hoe kunnen we leren integreren op individueel-, team- en organisatieniveau? Hiervoor zetten we verschillende tools in zoals het ITO-model, de GoodScan en de Promo Studio.

We denken in deze beginfase bijvoorbeeld na over verdere communicatie-acties. Dat kan uiteenlopen van mailcampagnes tot een poster in de gang waarbij we een bepaald HR-thema aan een training koppelen of een nieuwe training uitlichten. Daarnaast is het een mooie oefening om trainingen te koppelen aan de bedrijfswaarden en strategische pijlers van Aertssen. Dit zorgt voor context en urgentie wat essentieel is aan de start van een nieuwe leercultuur.”

De twee gouden tips van Aertssen Group

  1. Denk aan je doelgroep en betrek hen bij de lancering, wat slaat aan?
  2. Zorg dat persoonlijke ontwikkeling gedragen wordt in je organisatie door leidinggevenden en het management.

Over Aertssen Group

Aertssen Group is een internationaal familiebedrijf van Belgische origine, gespecialiseerd in bouw- en infrastructuurwerken (zoals grootgrondverzet, wegenis-, sloop- en saneringswerken), kraanverhuur, transportactiviteiten, logistieke dienstverlening, groene energie en vastgoedontwikkeling. Sinds 2018 maakt ook Kranen Michielsens deel uit van de groep. Aertssen Group is wereldwijd actief in meer dan 30 landen. Met meer dan 1200 gemotiveerde medewerkers, een uitgebreide ervaring en een hoogtechnologisch machinepark brengt het familiebedrijf elk complex project tot een goed einde. Aertssen Group kiest voor een continue investering in zijn mensen en zijn machines. Kortom: People, Power and Passion to build on!

Boek jouw demo
en stel ons al je vragen!

We vertellen je met plezier meer over ons online leeraanbod, functionaliteiten en best practices.