Otrzymaliśmy certyfikat ISO 27001:2013!

17 maja 2019 r. Firma GoodHabitz otrzymała certyfikat ISO 27001:2013, który stanowi potwierdzenie tego, jak ważna jest dla nas ochrona wszelkiego rodzaju danych.

GoodHabitz ISO 27001:2013

ISO 27001 to globalny standard bezpieczeństwa informacji ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Określa on wymogi dotyczące tworzenia, wdrażania, funkcjonowania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacjach. Certyfikat określa również dostosowane do potrzeb danej organizacji wymogi w zakresie oceny ryzyka związanego z bezpieczeństwem informacji oraz postępowania w razie wystąpienia takiego ryzyka.

Posiadamy certyfikat, ale co to oznacza dla Ciebie?

Certyfikat ISO jest cenny dla nas jako organizacji, ale jakie to oznacza korzyści dla Was?

ISO 27001:2013 gwarantuje, że firma GoodHabitz:

  • prawidłowo chroni dane osobowe i firmowe,
  • wdrożyła procesy mające na celu ochronę poufności, integralności, dostępności oraz wrażliwości informacji,
  • dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi bezpieczeństwo informacji,
  • identyfikuje, śledzi, redukuje i monitoruje ryzyko związane z bezpieczeństwem informacji,
  • stosuje model zarządzania PDCA w celu ciągłego doskonalenia swoich procesów i produktów,
  • spełnia wymogi RODO,
  • jest wiarygodnym partnerem.

ISO 27001 nie obejmuje wyłącznie ochrony danych osobowych, lecz wszelkie procesy i informacje w obiegu w firmie w zakresie objętym certyfikacją.

Zakres certyfikacji.

Oficjalny zakres naszego certyfikatu to:

  • opracowywanie i udostępnienie treści online oraz platformy edukacyjnej GoodHabitz,
  • wprowadzanie na rynek marki i produktów GoodHabitz,
  • szkolenie i wspieranie klientów we wdrażaniu i korzystaniu z platformy edukacyjnej.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa informacji lub certyfikacji GoodHabitz zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami ds. bezpieczeństwa.

Certyfikat obowiązuje
we wszystkich naszych europejskich oddziałach.

Kliknij poniższe przyciski, aby zobaczyć nasz certyfikat i deklarację stosowania.