Polityka prywatności.

Pobierz nasze oświadczenie o ochronie prywatności.

Pobierz politykę prywatności GoodHabitz

Informacje ogólne o ochronie danych osobowych

Ver.1.1| 11.01.2023

1.       O nas

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka GoodHabitz B.V. (włącznie z jednostkami zależnymi, jeśli ma to zastosowanie) z siedzibą w Holandii, zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 17217883. Wszelkie odniesienia do „my”, „nas” lub „GoodHabitz” w tym dokumencie odnoszą się do GoodHabitz B.V. oraz jej jednostek zależnych, jeśli ma to zastosowanie.

Nasze dane kontaktowe:                                                               

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących prywatności można się z nami skontaktować pod adresem security@goodhabitz.com. Aby skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, wyślij wiadomość e-mail na adres: dpo@goodhabitz.com.

2.      Wstęp

Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, co robimy z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz naszą stronę www.goodhabitz.com i rejestrujesz się na nasze wydarzenia online oraz wydarzenia osobiste, a także czego możesz się spodziewać, gdy otrzymujesz od nas (bezpośrednie) najnowsze informacje marketingowe, np. newslettery, lub upominki przekazywane w ramach kampanii marketingowej.

Niniejszy dokument nie obejmuje:

3.      Dlaczego przetwarzamy Twoje dane

Twoje dane osobowe przetwarzamy w kilku różnych celach. Pamiętaj, że w zależności od rodzaju Twojej interakcji z nami nie wszystkie te cele będą miały zastosowanie.

Krótko mówiąc, nasze cele dotyczą głównie marketingu i prowadzenia naszej firmy. Mówiąc bardziej szczegółowo, Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

4.  Dane osobowe, które przetwarzamy

To, które dane osobowe przetwarzamy, zależy od ich celu.

4.1.         Zarządzanie stroną internetową

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, na podstawie Twoich preferencji dotyczących plików cookie rejestrujemy także Twój adres IP, zachowanie w sieci oraz fakt i sposób interakcji z naszą stroną internetową. Do gromadzenia wspomnianych informacji wykorzystujemy różne metody, włącznie z plikami cookie.

Dodatkowe informacje na temat tego, w jaki sposób gromadzimy dane osobowe, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, oraz jak możesz zaktualizować swoje preferencje dotyczące plików cookie, znajdują się w naszej informacji na temat plików cookie (Cookie Notice) (link dostępny w stopce).

4.2.        Umieszczanie materiałów na temat GoodHabitz

W zależności od Twojej aktywności na naszej stronie internetowej, np. w przypadku pobrania przez Ciebie materiałów z naszej strony lub zarejestrowania się na dowolne wydarzenia, możemy również przetwarzać Twoje następujące dane:

4.3.        Komunikacja

Gdy kontaktujesz się z nami telefonicznie, pocztą elektroniczną lub poprzez formularz kontaktowy, przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby odpowiedzieć na dane zgłoszenie. Są to w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail oraz informacje, które nam udostępniłeś(-aś).

Jeśli jesteś naszą osobą kontaktową dla Twojego pracodawcy (który jest naszym (potencjalnym) klientem lub dostawcą), możemy przetwarzać również Twoje stanowisko, a także nazwę, oddział i wielkość spółki Twojego pracodawcy.

W większości przypadków dostarczasz te dane sam poprzez pobieranie naszych materiałów, rejestrowanie się na nasze wydarzenia lub nawiązywanie kontaktu z GoodHabitz w inny sposób. Przekazywane przez Ciebie informacje możemy łączyć z innymi źródłami informacji, np. narzędziami Lead Enricher, lub danymi publicznymi na temat Twojego pracodawcy.

Gdy rejestrujesz się w celu otrzymywania naszego newslettera, przetwarzamy następujące dane:     

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania wiadomości. W takim przypadku postaramy się, aby wiadomości nie trafiały już do Ciebie.

4.4.        Organizowanie upominków

Niektóre upominki będą przekazywane za pośrednictwem naszej strony internetowej www.goodhabitz.com. W innych przypadkach będziesz mógł (mogła) osobiście ubiegać się o upominki lub uczestniczyć w promocjach. W przypadku upominków i promocji przetwarzamy (co najwyżej) następujące dane osobowe:

Ubiegając się o upominki, możesz również skorzystać z możliwości subskrypcji naszego newslettera. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nie ma wpływu na Twoją szansę wygrania nagrody.

5.      Podstawa prawna przetwarzania danych

Przetwarzając Twoje dane osobowe, opieramy się na następujących podstawach prawnych:

5.1.         Zgoda

W niektórych przypadkach nasze działania zależą od Twojej konkretnej zgody na przetwarzanie pewnych danych osobowych, np. na wysyłanie newslettera. Swoją zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie, np. klikając stopkę na końcu przesyłanego Ci newslettera lub kontaktując się z nami pod adresem: info@goodhabitz.com.

5.2.        Realizacja umowy

W niektórych przypadkach przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu realizacji lub zawarcia umowy z Tobą. Tak dzieje się np. wtedy, gdy ubiegasz się o upominek, poprosisz o demonstracyjną wersję konta lub pobranie materiału bądź zwrócisz się do nas z jakimś pytaniem.

W niektórych przypadkach zarejestrowanie się na potrzeby działań marketingowych (np. wydarzenia) może być uznawane za umowę, która wymaga od nas przetwarzania pewnych danych osobowych w celu zezwolenia na Twój udział.

5.3.        Prawnie uzasadniony interes

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, jeśli będzie to konieczne w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu w odniesieniu do:

Przechowujemy dane użytkowników, którzy kliknęli opcję „anuluj subskrypcję” lub „rezygnuję z kontaktu” bądź w inny sposób zrezygnowali z otrzymywania komunikacji marketingowej, aby mieć pewność, że już nie kontaktujemy się ze wspomnianymi osobami.

6.      Ochrona Twoich danych

GoodHabitz ma certyfikat ISO 27001. Certyfikat ten potwierdza, że przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twoich danych (osobowych). Do stosowanych przez nas środków bezpieczeństwa należą np. szyfrowanie, podział obowiązków na podstawie tego, jakie informacje są potrzebne do ich wykonywania, oraz kopie zapasowe. Więcej informacji na temat naszych certyfikatów i środków bezpieczeństwa można znaleźć w naszej DEKLARACJI STOSOWANIA.

7.      Twoje prawa i sposób ich wykonywania

Przysługują Ci następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

Aby skorzystać ze swoich praw, napisz na adres info@goodhabitz.com. W przypadku szczegółowych pytań dotyczących prywatności można się z nami skontaktować pod adresem security@goodhabitz.com.

Jeśli nie jesteś zadowolony(-a) ze sposobu, w jaki rozpatrujemy Twoją skargę lub prośbę, możesz złożyć skargę do lokalnego organu ochrony danych.

8.      Udostępnianie danych osobowych

Naturalnie staramy się ograniczać w miarę możliwości udostępnianie Twoich danych osobowych. Czasem jednak udostępnienie danych osobowych jest konieczne. Twoje dane osobowe możemy udostępniać:

9.      Okresy przechowywania danych

Różne rodzaje danych osobowych podlegają różnym okresom przechowywania. Poniżej znajduje się tabela z listą różnych okresów przechowywania danych. Kilka ogólnych wytycznych:

 

Przyczyna przechowywania danych

Kiedy dane zostaną usunięte

Zarządzanie stroną internetową

Zob. informacja o plikach cookie

Upominki

Po zakończeniu okresu przyznawania upominków

Newslettery

Gdy zrezygnujesz z subskrypcji. Twoje dane zostaną dodane do listy użytkowników, którzy zrezygnowali z subskrypcji

Pobieranie materiałów ze strony internetowej

3 lata od momentu naszego ostatniego kontaktu z Tobą

Komunikacja

3 lata od momentu naszego ostatniego kontaktu z Tobą

Uczestnictwo w wydarzeniach

3 lata od momentu naszego ostatniego kontaktu z Tobą

10.   Profilowanie

Nie wykorzystujemy Twoich danych osobowych do automatycznego podejmowania decyzji.

11.     Zmiany informacji o polityce prywatności

Co pewien czas możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie. Aktualna wersja niniejszego dokumentu jest zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Można ją znaleźć w stopce na każdej stronie. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, będziemy o nich informować na stronie internetowej.

Data wejścia w życie znajduje się na początku dokumentu.

To dobry dzień,
żeby potraktować prywatność poważnie.

Czy wiesz, że GoodHabitz posiada również certyfikat ISO 27001:2017?

To dobry dzień,
żeby powiedzieć Ci więcej o naszej zgodności z RODO.

Wszystko związane z RODO w jednym miejscu.