Integritetspolicy

Ladda ner vår integritetspolicy här.

Ladda ner GoodHabitz integritetspolicy

Allmänt integritetspolicy

Ver.1.1| 11.01.2023

1.       Om oss

Den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är GoodHabitz B.V., (i förekommande fall tillsammans med sina dotterbolag), som är etablerad i Nederländerna och registrerad hos handelskammaren under nummer 17217883. När det i denna integritetspolicy hänvisas till ”vi”, ”oss” eller ”GoodHabitz” syftar detta på GoodHabitz BV och dess dotterbolag beroende på tillämplighet.

Vår kontaktinformation:                                                                 

För specifika frågor om integritet kan du kontakta oss på security@goodhabitz.com. Om du vill kontakta vårt dataskyddsombud skicka ett e-postmeddelande till: dpo@goodhabitz.com.

2.      Inledning

I detta allmänna integritetspolicy informerar vi om hur vi hanterar personuppgifter när du besöker oss på www.goodhabitz.com, registrerar dig för våra online- och personliga event, vad du kan förvänta dig när du får (direkt) marknadsföringsuppdateringar från oss som till exempel nyhetsbrev, eller när du deltar i en marknadsföringskampanj, som i en giveaway.

Detta allmänna integritetspolicy täcker inte:

3.      Därför behandlar vi dina uppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för flera olika ändamål. Observera att beroende på hur du interagerar med oss, kommer inte alla syften att gälla.

I korthet är våra syften inriktade på att marknadsföra och driva vår verksamhet. Mer specifikt behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål:

4.  Personuppgifter som vi behandlar

De personuppgifter som vi behandlar beror på syftet.

4.1.         Förvaltning av vår webbplats

När du besöker webbplatsen registrerar vi också din IP-adress, ditt surfbeteende och om och hur du interagerar med vår webbplats, baserat på dina preferenskakor. Vi använder olika metoder för att samla in sådan information, inklusive kakor.

För mer information om hur vi samlar in personuppgifter när du besöker vår webbplats och om du vill uppdatera dina inställningar för kakor, se vårt policy om kakor (länk i sidfoten).

4.2.        Tillhandahåller material på GoodHabitz

Baserat på din aktivitet på vår webbplats, till exempel, om du väljer att ladda ner material eller registrera dig för något event, behandlar vi kanske också dina uppgifter:

4.3.        Kommunikation

När du kontaktar oss via telefon, e-post eller kontaktformulär behandlar vi personuppgifter om dig för att kunna hjälpa dig med din förfrågan, särskilt namn, telefonnummer, e-postadress och den information som du kan ha delat med oss.

Om du är vår kontaktperson för din arbetsgivare (som är vår (potentiella) kund eller leverantör) behandlar vi också din yrkestitel, arbetsgivarens namn, filial och företagsstorlek.

I de flesta fall har du själv tillhandahållit dessa uppgifter genom att ladda ner vårt material, registrera dig till våra event eller på annat sätt hålla kontakten med GoodHabitz. Vi kan kombinera den information som du har lämnat med andra informationskällor, till exempel ledningsberikare, eller offentliga uppgifter om din arbetsgivare.

När du anmäler dig för vårt nyhetsbrev, behandlas följande information:  

Du kan alltid välja att inte få någon kommunikation. I så fall ser vi till att du inte längre blir kontaktad.

4.4.        Organisering av giveaways

Vissa giveaways kommer att ske via vår webbplats www.goodhabitz.com. I andra fall kan du delta i giveaways och kampanjer personligen. För giveaways och kampanjer behandlar vi (som mest) följande personuppgifter:

När du deltar i giveaway kan du också få möjlighet att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Att prenumerera på nyhetsbrevet är frivilligt och påverkar inte dina chanser att vinna.

5.      Laglig grund för behandling

Vi stöder oss på följande lagliga grund när vi behandlar dina personuppgifter:

5.1.         Samtycke

I vissa fall förlitar vi oss på ditt specifika samtycke för att behandla vissa personuppgifter, t.ex. för att skicka dig ett nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att till exempel klicka på sidfoten i slutet av det nyhetsbrev som skickats till dig eller genom att kontakta oss på info@goodhabitz.com.

5.2.        Genomförande av ett avtal

I vissa fall behandlar vi dina personuppgifter för att utföra eller förbereda ett avtal med dig. Detta kommer att vara fallet när du deltar i en giveaway och när du begär ett demokonto, begär nedladdning eller kontaktar oss med en fråga du har.

I vissa fall kan anmälan till en marknadsföringsaktivitet (t.ex. ett event) betraktas som ett avtal som kräver att vi behandlar vissa personuppgifter om dig för att möjliggöra ditt deltagande.

5.3.        Legitima intressen

Vi kommer att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för vårt legitima intresse i förhållande till:

Vi behåller uppgifterna om de användare som har klickat på "avsluta prenumeration" eller "kontakta mig inte", eller som på annat sätt har valt att avregistrera sig från marknadsföringskommunikation med oss för att se till att dessa personer inte längre kontaktas av oss.

6.      Skydda dina data

GoodHabitz är certifierat enligt ISO 27001. Denna certifiering bekräftar att vi värdesätter skyddet av dina (person-) uppgifter. En del av våra säkerhetsåtgärder är t.ex. kryptering, åtskillnad av arbetsuppgifter på basis av behov av information och säkerhetskopior. Du kan läsa mer om vår certifiering och våra säkerhetsåtgärder i vår Förklaring om tillämplighet.

7.      Dina rättigheter och hur du utövar dem

Du har rättigheter i samband med dina personuppgifter:

Ta kontakt med info@goodhabitz.com för att utöva dina rättigheter. För specifika frågor om integritet kan du kontakta oss på security@goodhabitz.com.

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt klagomål eller begäran, kan du klaga hos den lokala dataskyddsmyndigheten.

8.      Delning av dina personuppgifter

Naturligtvis begränsar vi delning av dina personuppgifter så mycket som möjligt. Ibland är det dock nödvändigt att dela dina personuppgifter. Vi kan dela dina personuppgifter:

9.      Lagringsperioder

Olika typer av personuppgifter har olika sorters lagringsperioder. Nedan finns en tabell med de olika lagringsperioderna. Några allmänna riktlinjer:

 

Skäl till lagring av uppgifter

När data tas bort

Förvaltning av vår webbplats

Se cookiepolicy

Giveaways

Efter giveaways är avslutad

Nyhetsbrev

När du avregistrerar dig. Dina uppgifter kommer att läggas till på listan över avregistrerade uppgifter

Nedladdning av material från webbplatsen

Tre år efter vår sista kontakt med dig

Kommunikation

Tre år efter vår sista kontakt med dig

Delta i evenemang

Tre år efter vår sista kontakt med dig

10.   Profilering

Vi använder inte dina personuppgifter för automatiserat beslutsfattande.

11.     Ändringar i integritetspolicy

Vi kan komma att ändra detta integritetspolicy från tid till annan. Den senaste versionen av detta integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Du hittar den i sidfoten på varje sida. Om vi gör några materiella förändringar kommer vi att dela med oss av detta via vår webbplats.

Ikraftträdandedatumet finns överst i detta dokument.

I dag är en bra dag att
ta din integritet på allvar.

Visste du att GoodHabitz även är ISO 27001:2017-certifierade?

I dag är en bra dag att
lära dig mer om dataskyddsförordningen.

Allt om DSF samlat på ett ställe.