Tidshantering

Är e-post, samtal och frågor från kollegor stora tidstjuvar? Kursen ”Tidshantering” kommer att hjälpa dig att vinna tillbaka din tid!

210 min. 5 moduler 30 aktiviteter
tillgänglig om
AR
at
au
BE
br
CH
da
DE
EN
ES
FR
in
IT
MX
NL
PL
PT
SV
TR
WA
zh
Betyg
7,5
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Planera dagen på ett effektivt sätt

  • Hålla koll på hur du använder tiden

  • Känna till fördelarna med effektiv tidshantering

39 min. - 5 aktiviteter

  • MAGASIN
  • SMART INFO
  • SNABBTEST
  • RÖSTER
  • KÖR!