Engagera mera

Det är ditt team som avgör organisationens framgång. Är alla på samma sida? Bra, då är ni redo att flytta berg tillsammans!

207 min. 5 moduler 27 aktiviteter
tillgänglig om
AR
at
au
BE
br
CH
da
DE
EN
ES
FR
in
IT
MX
NL
PL
PT
SV
TR
WA
zh
Betyg
7,7
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Att känna till kraven för engagemang

  • Att uttrycka med ord hur du ska öka engagemanget

41 min. - 6 aktiviteter

  • MAGASIN
  • SMART INFO
  • STORYBOARD
  • SNABBTEST
  • KÖR!
  • VIDEOSAMTAL