Projektledning och teamwork

Med teamwork är allt möjligt, men det krävs bra kommunikation och ett fungerande samarbete. Förverkliga dina drömmar med en kurs i teamwork, SCRUM, LEAN eller projektledning!

För hela din organisation!
Trophee
Paper people

I dag är en bra dag att
stärka lagandan!

Påbörja din provperiod

Här finns något för alla, så det är ett bra komplement till våra interna utbildningar.

Andrew Simons Lärande och utveckling

Vet du inte var du ska börja?
Vi hjälper gärna till.

Under en personlig demonstration berättar våra konsulter allt du vill veta om vår plattform.

Bra samarbete med onlinekurser i teamwork

Till skillnad från vad många tror är ett team inte bara en slumpmässigt ihopsatt grupp med kollegor som arbetar tillsammans. Ett starkt team består av medarbetare med olika roller som samarbetar mot ett gemensamt mål. Genom tydliga överenskommelser och ett ömsesidigt förtroende kan ett bra team göra varje projekt till en framgång. Med GoodHabitz kurser i teamwork förvandlar du organisationens olika avdelningar till kompetenta samarbetsgrupper. Kom i gång med teman som ledarskap och engagemang och få koll på metoder som SCRUM och LEAN. Börja din första kurs teamwork redan i dag. Tillsammans är vi starkare!

GoodHabitz kurser i projektledning

Precis som flera vägar leder till Rom finns det även många metoder för att leda de team som finns i din organisation. GoodHabitz kurser i projektledning lär dig hur du arbetar effektivt med samarbetsgrupper och utnyttjar allas kunskaper. Upptäck fördelarna med metoder som LEAN och SCRUM, upplev styrkan i självgående team och lär dig mer om hur viktigt det är med en positiv inställning. I varje projektledningskurs hos GoodHabitz lär du dig ett antal färdigheter som du omedelbart kan tillämpa i ditt dagliga arbete. Du bestämmer själv hur, var och när du lär dig mer. GoodHabitz kurser i projektledning är så roliga att du kommer vilja fortsätta utmana dig själv och dina nya kunskaper, även efter att du slutfört kursen. Som tur är behöver lärandet aldrig vara över med vårt stora kursutbud!

Framgångsrika samarbeten börjar med en kurs i teamwork från GoodHabitz

Oavsett om det handlar om det bästa hockey-, basket- eller fotbollslaget, så har alla vinnande team något gemensamt: de är helt i samklang med varandra. Det är inte varje individs individuella talanger som räknas, utan det är den totala summan av alla spelares kunskaper som gör teamet oslagbart! Med GoodHabitz onlinekurser i teamwork och projektledning lär sig medarbetarna i din organisation hur man samarbetar på bästa sätt. Med en positiv inställning och ett tydligt, gemensamt mål kan varje grupp bli ett toppteam. Börja använda GoodHabitz redan i dag och lär dina team att bli proffs på att samarbeta. Då kommer alla projekt att ha vind i seglen!