Att satsa på mångfald är att satsa på tillväxt

Se dig omkring - hela vårt samhälle påverkas av olika kulturer. Kulturella skillnader och inflytande från andra kulturer finns överallt, och detsamma borde gälla även på jobbet och för dina medarbetare. Att främja mångfald och skapa en inkluderande arbetsplats leder till större kreativitet och mer nytänkande vilket bidrar till ditt företag utvecklas och kan växa. Här tar vi reda på hur!

Mångfald främjar kreativitet

Ju fler olika människor du har omkring dig, desto fler idéer och perspektiv kommer du att få. Samma sak gäller för dina medarbetare. Genom att låta människor med olika kulturella bakgrunder och livserfarenheter samarbeta kan ni nå helt nya nivåer av nytänkande!

När medarbetare med olika erfarenheter och bakgrund arbetar tillsammans skapas möjligheter att se nya perspektiv vilket är en perfekt grogrund för nya affärsmöjligheter. Det kan till exempel vara extra värdefullt när företag vill växa på nya marknader eller i nya regioner. 

 

Mångfald ger bättre prestation

Förutom att främja kreativitet kan mångfald bidra till ett höja ett teams prestationsnivåer. En rapport från konsultbolaget McKinsey visar att stora företag som har fler kvinnor och etniskt diversifierade ledningsgrupper ser ett starkare ekonomiskt resultat. Undersökningen visade att företag där kvinnor utgjorde upp till 30% av ledningsgruppen överträffade företag med färre kvinnliga ledare med så mycket som 48% och de företag som var mest kulturellt och etniskt diversifierade överträffade de mindre diversifierade med 36%. 

Forskning visar även att i organisationer där ledare inte uppmuntrar mångfald riskerar att gå miste om möjligheter till nytänkande och innovation som kan driva affären framåt. Utan ett mångfaldigt ledarskap har kvinnor, icke-vita och HBTQ+ anställda runt 20% mindre sannolikhet att få fram sina idéer jämfört med sina vita heterosexuella manliga kollegor. Och det är viktigt att ta tillvara på allas perspektiv, det har till exempel visat sig att när minst en medlem av ett team har liknande egenskaper eller delar samma etnicitet som en slutanvändare eller kund, är det 152% mer sannolikt att teamet förstår kundens behov.

 

Kurser för att stimulera mångfald och inkludering

Att bli en mer inkluderande organisation handlar inte bara om de fördelar som en mångfaldig arbetsplats erbjuder. Det borde oavsett vara en självklarhet att alla ska känna sig välkomna på jobbet, oberoende av vem du är. Behöver du en knuff i rätt riktning för att skapa en mer inkluderande och mångfaldig organisation? Prova gärna några av våra kurser!

Rapport om mångfald och inkludering

Vikten av mångfald och inkludering på arbetsplatsen har fått allt mer fokus de senaste åren. Faktum är att pandemin bidragit till driva utvecklingen i positiv riktning, då dess effekter medförde att fler såg möjligheterna att föra samman människor från världens alla hörn och skapa starka team med en kombination av kompetenser där alla känner sig inkluderade. 

I vår senaste rapport tar vi upp de utmaningar som många företag för närvarande står inför, samtidigt som vi delar med oss av tips om hur de kan göra sina team mer inkluderande. Är du redo att sätt igång arbete med ännu större mångfald i din organisation? Ladda ner vår rapport idag och håll dig och din organisation uppdaterade!