Fördelarna med hybridledarskapet

Att hybridarbetet har kommit för att stanna i spåren av pandemin är uppenbart. Och med det följer också behov av ett nytt ledarskap. Är du fortfarande skeptisk till det? Läs då mer om hur det kan gynna både chefer och anställda!

och varför det är här för att stanna!

Ett hybridledarskap gör det lättare för chefen att leda ett team mer flexibelt men samtidigt visa empati och vara proaktiv när det gäller personlig utveckling för de anställda. Man ökar dessutom användandet av hybridkommunikation och förbättrar den, och hjälper de anställda att bli både mer självständiga och flexibla.

En undersökning som gjorts av GoodHabitz och Markteffect visar till och med att en av fyra medarbetare tycker att de står närmare sin chef idag, tack vare hybridledarskapet. Behovet av att skaffa nya kommunikationsfärdigheter ger ledare en chans att kompetensutveckla sig själva, för att säkerställa en positiv kommunikation.

Färdigheter inom kommunikation är en av de viktigaste nycklarna till framgång och positiva effekter av ett hybridledarskap. Det går inte att bortse ifrån. Eftersom anställda och chefer inte alltid möts fysiskt eller arbetar i samma rum - eller ens i samma land - är det absolut nödvändigt att lära sig hur man kommunicerar, både i samtal och via e-post.

Ledarskap som gynnar hela företaget

Men varför är det positivt för hela företaget om cheferna kan anta en hybrid ledarstil? Det uppmuntrar ledarna att omvärdera sitt sätt att leda och skapar en miljö där de måste möta framtiden. Företagen bör sträva mot att framtidssäkra ledare som kan anpassa sig och anta nya, alternativa sätt att arbeta, tänka och leda, oavsett omständigheter. En annan vinst för företaget är att hybridledarskap kan bidra till att uppmuntra och skapa bättre laganda.

Engagemang hos medarbetarna kan bli ytterligare en bonus. Eftersom cheferna tar på sig en mer "coachande" roll är det mer sannolikt att de anställda tar mer eget ansvar, personligt och professionellt. Ledarna kan till exempel vara mer benägna att ge medarbetarna mer självständighet i sitt arbete eller uppmuntra till personlig utveckling så att medarbetarna ser att de själva och deras yrkesroll utvecklas. Vilket i sin tur ökar engagemanget leder till en mer framgångsrik arbetsmiljö.

Positivt för de anställda

Hur hjälper denna nya ledarskapsmodell de anställda då? I studien av GoodHabitz och Markteffect säger de flesta anställda att de känner sig nöjda med sin chefs hybridledarstil. De anställda är trots allt en av de viktigaste tillgångarna för ett företag. Utan rätt ledare kan medarbetarna bli ointresserade, omotiverade och i slutändan i värsta fall lämna företaget.

Och medarbetarna vill ha ledare som visar empati och som ser till deras välbefinnande, både psykiskt och fysiskt. En studie från EY visar att 41 % av de anställda vill att deras chef ska inleda ett uppriktigt och personligt samtal om deras psykiska hälsa.

Hybridledarskap kan, om det görs på rätt sätt, leda till ett mer självständigt och flexibelt arbetssätt för medarbetare. Det kan leda till att de känner att de har större kontroll över sig själva och sin roll, utan detaljstyrning.

Det finns alltså många fördelar med att med att prova detta ledarskap på din arbetsplats. Men även många sätt att genomföra det på. Vi kan lära dig mer om hur ni tar första steget!