Få ut det mesta av GoodHabitz …och dina medarbetare.

Skål för ett grymt samarbete! Antingen har din organisation precis kommit i gång med GoodHabitz eller så har du hållit på ett tag men känner dig redo för en djupdykning. Utbildning och personlig utveckling är viktigt för dig och du vill göra det lätt för dina medarbetare att uppgradera sig. Ändå är många segstartade. Vissa medarbetare vill gärna lära sig nya saker men behöver ändå en knuff i rätt riktning. ”Så hur går vi till väga?” är en fråga som våra coacher får varje dag. I den här artikeln förklarar vi hur du implementerar GoodHabitz i tio enkla steg.

Med tio enkla steg.

Du får aldrig en andra chans att göra ett första intryck. Därför vill vi att dina medarbetare introduceras för GoodHabitz på rätt sätt. Du vill göra det omöjligt för dem att glömma GoodHabitz. Följ dessa steg om du vill lämna ett bestående intryck.

Fas 1. Förberedelser

Allt börjar med grundliga förberedelser. Om grunden är stabil står inget i vägen för ett framgångsrikt genomförande.

Steg 1: Skaffa stöd.

Om du vill komma i gång med GoodHabitz är det viktigt att ledningsgruppen känner till och stöttar programmet. Utan stöd från ledningen kommer implementeringen av GoodHabitz att bli en klurig process. Förhoppningsvis har du redan en hel del stöd, från när du först började diskutera GoodHabitz med alla inblandade. Nu när det har blivit dags för resten av företaget att ta del av GoodHabitz är det en god idé att ännu en gång engagera dessa parter.

Här är de personer som du bör tänka på i denna fas:

 • Personal- och utvecklingsavdelningen.
 • (Intern) kommunikationspersonal.
 • Tidigare användare.

För att verkligen engagera dessa personer i processen måste du utarbeta deras roller (förebild, influencer, initiativtagare) och förklara vad du förväntar dig att de ska göra (skicka e-post, hålla i teammöten eller helt enkelt föregå med gott exempel). I denna fas finns det ett flertal saker som du kan göra:

 • Anordna ett inspirerande evenemang: Målet med detta möte (som till exempel kan hållas via Zoom, Teams eller någon annan onlinemötesapp) är att förklara vikten av GoodHabitz. Din coach kommer att vara med för att hjälpa till.
 • Marknadsför GoodScan: Be alla inblandade att göra vår GoodScan. Detta självskattningstest hjälper dig att ta reda på vilken inlärningsstil som passar dig och vilka kurser som bäst möter dina behov. GoodScan är ett perfekt sätt för både ledningen och alla medarbetare inom företaget att lära känna GoodHabitz. Läs till exempel denna artikel om hur vår GoodScan nyligen marknadsfördes bland H&M:s medarbetare.
 • Följ upp: Samla alla inblandade för att diskutera resten av processen och allas förväntningar. Vilka resultat vill ni se för att e-lärandet ska betraktas som en framgång inom organisationen? Hur mäter ni dessa resultat? Vilka förutsättningar krävs för att lyckas? Be alla om synpunkter, så att de blir engagerade i processen. Dela allt ni har diskuterat i ett e-postmeddelande eller en presentation, så att du har en bra överblick att använda dig av.

Steg 2: Skapa en hållbar teknisk grund.

Nästa steg är att se till att alla tekniska delar är i ordning. Det är mycket som hänger på hur du använder våra kurser.

Har du en egen plattform (LMS)? Se då till att våra onlinekurser är kopplade till ditt system och att medarbetare enkelt kan komma åt kursinnehållet. Kom ihåg att göra följande:

 • Länka alla kurser.
 • Se till att allt är noggrant testat.
 • Presentera GoodHabitz kurser på ett attraktivt, tillgängligt sätt. Ett sätt att göra detta är att publicera kursbilder och lägga till en kort beskrivning.

Planerar du att använda vår webbplats och en SSO-anslutning? I så fall behöver dina medarbetare inget personligt lösenord för att få tillgång till våra kurser.

 • Upprätta en SSO-anslutning med din organisations tekniska administratör.
 • Har du en live-anslutning? Presentera då SSO-djuplänken genom att placera en call-to-action-knapp på en synlig plats (intranät, online HR-verktyg eller LMS).
 • Valfritt: Skapa djupa länkar till varje separat kurs, med hjälp av det specifika prefixets URL. GoodHabitz SSO-expert och din personliga coach hjälper gärna till.

Kommer du att använda kursbiblioteket på goodhabitz.com och skicka en personlig inbjudan till dina medarbetare via e-post? Då har mycket av arbetet redan gjorts åt dig. Kom ihåg att göra följande:

 • Se över inbjudningsprocessen.
 • Valfritt: Skapa olika team, så att du enkelt kan se rapporter för vissa avdelningar eller platser.
 • Se till att du har koll på hur instrumentbrädan fungerar. Här kan du se och skicka om dina inbjudningar.

När du har slutfört alla nödvändiga steg är du redo att fortsätta!

Steg 3: Väck nyfikenhet.

När alla inblandade är med på noterna och du har lagt den tekniska grunden har det blivit dags att göra lite PR. Du vill väcka dina medarbetares nyfikenhet, vilket du till exempel gör genom att dela intressant innehåll. Det viktigaste är att det är tydligt vad GoodHabitz är och hur medarbetarna kan använda sig av kurserna. I denna video (som du gärna får dela) förklaras allt på ett tydligt sätt.

När du har introducerat GoodHabitz för alla är det dags att dyka lite djupare i kursutbudet. Detta kan du göra genom att dela trailers för kurser som är relevanta för aktuella evenemang eller som i allmänhet är intressanta för din organisation.

*Du hittar våra andra trailers i vår YouTube-kanal.

Slutligen har du vår Reklamstudio, ett verktyg där du kan skapa kortfilmer och andra reklammaterial för att belysa vissa kurser. Vill du veta hur det fungerar? Se videon nedan, den tar bara två minuter.

Fas 2. Lansering

Det är dags att engagera alla och att påbörja ditt företagsomfattande utbildningsäventyr! Målet: Att hjälpa alla att komma i gång – och att ha kul! Denna fas handlar om att börja med en smäll, med en spännande kick-off och introduktion.

Steg 4: Anordna en kick-off.

Anordna en kick-off för att markera lanseringen. Många organisationer (beroende på storlek) planerar en eller två större tillkomster för att skapa spänning och förklara varför det är viktigt med personlig utveckling genom e-lärande. Det är vettigt att ge ordet till en personalchef eller representant från styrelsen, antingen på denna kick-off eller senare, så att de kan ställa sig bakom planen offentligt och förklara hur GoodHabitz förhåller sig till företagets vision. Ett annat smart drag är att under denna session beröra viktiga teman och avsluta med att ge alla ett uppdrag, så att de är medvetna om vad som förväntas av dem – och motiverade att komma i gång.

Dessa kick off-evenemang går förstås också att genomföra digitalt. Det finns otaliga applikationer som hjälper dig att genomföra en digital lansering. Vi har redan organiserat digitala kick-offs för ett flertal organisationer och hjälper dig gärna att planera ett lyckat evenemang.

Steg 5: Börja bjuda in.

Om du har valt att använda vår webbplats som åtkomstpunkt för dina medarbetare kan de använda företagets e-postadress för att skapa ett personligt konto. Från instrumentbrädan kan du skicka en inbjudan via e-post, med en länk för aktivering av deras konto. Det är viktigt att se till att denna inbjudan väcker intresse och får dina medarbetare att vilja komma i gång. Du vill vara en uppmuntrande del av deras resa mot personlig utveckling!

Steg 6: Uppföljning från ledningen.

För att din kick-off ska lyckas är tydlig kommunikation A och O. Med andra ord: Det är viktigt att fortsätta prata om GoodHabitz. Du kan till exempel skapa en Reklamstudio-kampanj för att boosta vissa kurser som är relevanta för organisationens mål. Uppmuntra medarbetarna å organisationens, personalavdelningens och styrelsens vägnar. Och – viktigast av allt – se till att medarbetarna uppmuntras av sina egna chefer.

Uppmuntrande ord från organisationen

Förklara varför det är viktigt för organisationen att börja lära sig med GoodHabitz. Hur hänger lärandet ihop med organisationens vision? Att prata om GoodHabitz är en sak men att verkligen bädda in lärandet i företaget är något helt annat. Skapa ett sammanhang och en känsla av brådska genom att belysa kurser som passar din organisations kärnvärden.

Uppmuntran från direktansvarig

Det viktigaste och mest effektiva sättet att stimulera medarbetare att använda GoodHabitz är uppmuntran från direkta chefer och ansvariga. Vi ser en otrolig ökning av medarbetarnas deltagande varje gång chefer rekommenderar kurser. Detta är särskilt viktigt i början – ett e-postmeddelande från en ansvarig fungerar hur bra som helst. Här är ett exempel på ett bra meddelande:

”Som du säkert vet har vi nu tillgång till alla kurser som GoodHabitz har att erbjuda. Detta är ett gyllene tillfälle att öka din personliga utveckling. Har du hunnit kolla igenom kursbiblioteket? Sett något som fångar ditt intresse? Jag är nyfiken på att höra vad du tycker och hjälper dig gärna att nå dina personliga utvecklingsmål!”

Steg 7 (valfritt): Skicka ett kort.

Hos GoodHabitz älskar vi överraskningar. Därför har vi skapat olika vykort som chefer kan skicka till sina team och medlemmar. Det är ett originellt sätt att uppmärksamma dem på temat personlig utveckling och att rekommendera specifika kurser. Du hittar dessa vykort i Reklamstudion.

Steg 8: Rekommendera GoodScan.

Vad händer om dina medarbetare inte riktigt vet var de ska börja? Med ett bibliotek som (hittills) innehåller mer än 80 kurser som täcker en rad olika ämnen har studenterna mycket att välja bland. Därför har vi skapat GoodScan: ett smidigt självskattningstest som hjälper användare ta reda på vad deras talanger och kvaliteter är. Testet genererar en topplista över de tio kurser som bäst passar användarens inlärningsbehov. Av erfarenhet vet vi att vår GoodScan är det perfekta verktyget om du vill nå ut till de få medarbetarna som tvekar.

Genom att marknadsföra vår GoodScan har flera kunder, bland annat H&M, sett en enorm ökning i användaraktivitet. Är du nyfiken på hur du bäst går tillväga? Titta på vårt webinar, presenterat av GoodHabitz coacher.

Fas 3. Aktivering

Ett par veckor efter lanseringen är det dags för fas 3 – aktivering. Denna fas varar resten av året. Dina medarbetare är nu bekanta med GoodHabitz och de kanske till och med har deltagit i ett par kurser – men att behålla deras uppmärksamhet är en annan femma. I denna fas är ledordet ”Att förbli relevant”. Därför är det nu dags att börja jobba med teman som täcker hela företaget, att länka kurser till aktuella event och att göra GoodHabitz till en integrerad del av din HR-cykel.

Steg 9: Länka kurser till aktuella teman inom företaget.

Under året finns det flera återkommande skäl att belysa GoodHabitz och personlig utveckling. Vi ser till tre olika nivåer: organisationsnivå, teamnivå och individnivå. Nyckeln? Att tillhandahålla sammanhang och skapa en brådskande känsla.

Hur fungerar det?

Organisationsnivå

Det är troligare att dina medarbetare kommer gå en kurs om de känner inre motivation. Med andra ord: när de känner att det är nödvändigt. Att diskutera teman som är viktiga för organisationen och koppla dem till vissa kurser ökar engagemanget att börja lära sig. Om du vill demonstrera GoodHabitz relevans inom hela företaget är det smart att beröra aktuella händelser, samtidigt som du kopplar kursinnehållet till företagets kärnvärden. Låt oss säga att din organisation använder Scrum-metoden. Då är det klokt att uppmärksamma de inblandade på Scrum-kursen och att be dem genomföra en av de praktiska uppgifterna från denna kurs.

Som sagt är din organisations kärnvärden också en bra startpunkt. Grundvärderingar som positivitet, ägandeskap och engagemang kan för vissa medarbetare upplevas som abstrakta eller till och med oklara. Genom att koppla dessa värderingar till vissa kurser och utforska dem under gruppsessioner gör du dem mer påtagliga – och därmed lättare att förstå. Detta är bara ett exempel, men det finns otaliga alternativ. Använd till exempel vissa kurser för att bekämpa frånvaro bland medarbetare och i dina program för återgång till arbete, onboarding, ledningsutveckling, digitala färdigheter och hållbar anställningsbarhet. Var kreativ och välj en ”månadens student” eller ha en ceremoni för medarbetare som har avslutat en kurs. Det finns många sätt att öka användningen och din GoodHabitz-coach är här för att hjälpa dig.

Ett annat alternativ är att skapa en kampanj för ett visst ämne, som att hantera teman som stress, samarbete eller belåtenhet på arbetsplatsen. Med vår Reklamstudio kan du sammanställa alla material som du behöver för att skapa en framgångsrik kampanj. För att underlätta har vi redan skapat ett par temakampanjer åt dig.

Teamnivå

Det är här cheferna kommer in i bilden. Det är trots allt de som har bäst koll på vad som sker inom deras avdelning eller team. Engagera dem om du vill jobba på ett tema som är särskilt relevant för ett visst team. Några idéer:

 • Studieguide: En Studieguide är en kort och intensiv förberedande session, som genomförs med hela teamet innan man påbörjar en kurs. Sessionen hjälper till att engagera alla och gör det möjligt för dem att arbeta mot samma mål. Det är ett beprövat format som chefer kan använda som grund för en underhållande team-session.
 • Har du eller planerar du att genomföra en medarbetarundersökning? Om ni tillsammans vill fokusera på era starka sidor och jobba på att förbättra era svagheter har ni redan en utmärkt utgångspunkt. Starta en dialog genom att lyfta fram relevanta kurser.
 • GoodHabitz bibliotek består av ett flertal kurser som är relevanta på teamnivå och vid varje given tidpunkt. Vägen till framgång, Tidshantering, Bättre berättande, Engagera mera, Ägandeskap… listan är lång!

Individnivå

Chefen förblir en konstant faktor i kommunikationen även på individnivån. Personlig utveckling kan till exempel diskuteras i utvecklingssamtal mellan chefen och medarbetaren. Vad vill den anställda jobba på? Vilka kurser är användbara för detta ändamål? Vad kan de på kort sikt göra för att främja sin personliga utveckling? Med hjälp av en personlig handlingsplan (som går att ladda ner i Reklamstudion) kommer man enkelt fram till mål som sedan kan följas upp i senare samtal.

Här kan resultatet från vår GoodScan vara en bra utgångspunkt. Notera att personlig utveckling bör tas upp i:

 • Utvecklingssamtal.
 • Regelbundet schemalagda personliga möten eller samtal.

Steg 10: Visa att lärande kan vara roligt.

Vi kopplar ofta utbildning till travar med tråkiga böcker. För att ändra denna inställning krävs en hel del arbete. Ge medarbetare en förhandstitt på GoodHabitz kurser och visa hur enkla och roliga de är att genomföra. Minidokumentärserien GoodHabitz Moments (som du hittar i modul 1 av kurserna) gör till exempel lärandet lika underhållande som en filmkväll. Detta är ett av våra mest populära format, vilket gör det till ett utmärkt sätt att marknadsföra kurserna och öka användningen. Eller så lyfter du fram våra intervjuer med inspirerande talare, som produktivitetsgurun David Allen (vänster) eller fotbollsspelaren Ruud van Nistelrooy (höger).

Det är viktigt att notera att medarbetare inte behöver gå varenda kurs eller ens genomföra alla delar av en kurs. Vi har fler än 80 kurser, mer än 400 lektioner och inte mindre än 1 700 aktiviteter. Dina medarbetare kan själva välja vilka ämnen och aktiviteter de lockas av. Behöver du inspiration om hur du sprider budskapet? Titta på vår minidokumentär, där vi förklarar vår filosofi.

GoodHabitz Experts

Din klippa: coachen.

Känner du dig vilsen? Känns utmaningen att skapa innovativa idéer för att sprida budskapet om GoodHabitz mer påfrestande än du hade hoppats? Kanske önskar du att antalet aktiva användare vore högre? Eller så vill du kanske bara höras av för att se vilka andra möjligheter som finns. Vi har ett sista råd: kontakta din coach. De har alltid en lösning!

Vill du vara först med att
läsa det senaste på bloggen?

Kul! Prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev och få de senaste blogginläggen direkt i din inkorg.