Så får du dina medarbetare att trivas på jobbet - och i livet!

Världsdagen för psykisk hälsa är en påminnelse om vikten av att prata om psykisk hälsa och välbefinnande på arbetsplatsen. För oss är detta ämne en passion som brinner ständigt, men vi ville verkligen uppmärksamma denna speciella dag. Just därför valde vi att hålla vårt globala webbinarium den 10 oktober, precis på dagen! I detta blogginlägg kommer du att få ta del av insikterna från vårt online-event Time to Thrive. Fortsätt läsa för att få reda på allt!

Viktiga lärdomar från vårt online-event.

Att placera medarbetarnas välbefinnande i fokus.

Dina medarbetare bör vara kärnan i din företagsstrategi. Det är faktiskt dina medarbetare som driver din organisation framåt, och om du vill att din organisation ska nå nya höjder måste du ta hand om dina medarbetare! Tillsammans med GoodHabitz HR-direktör Sandrien Boogaard, den dubbla olympiska mästarinnan Dame Kelly Holmes och branschledarna Vueling och Mammut, utforskade vi detta ämne under vårt webbinarium på Världsdagen för psykisk hälsa.

Psykisk hälsa är mångfacetterad och komplex. Den mänskliga upplevelsen sträcker sig över ett spektrum av känslor och omständigheter som påverkar vårt mentala välbefinnande. Vad som påverkar dig kan vara annorlunda än vad som påverkar någon annan. Och vice versa! Men alla kan bidra; både som individer och som en del av ditt team och hela din organisation. Här delar vi de mest betydelsefulla insikterna om vad du kan göra i din organisation:

  • Att stärka det psykiska välbefinnandet på arbetsplatsen är ett kollektivt ansvar.
  • Ledningen kan bana vägen i kampen mot stigmatism kring psykisk ohälsa genom att vara föregångsexempel och öppet prata om ämnet.
  • Arbetsgivare kan skapa initiativ för psykisk hälsa med de resurser som redan finns tillgängliga. Stora investeringar behövs inte för att åstadkomma betydande förändringar.
  • Individer kan öka sin medvetenhet om sin psykiska hälsa genom utbildning, vilket hjälper dem att identifiera sina egna signaler på problem och utrustar dem med positiva strategier för att hantera utmaningarna.
  • Kom ihåg att du inte är ensam. Om du kämpar med din mentala hälsa, sök stöd från någon att prata med. Det första steget är att nå ut och få det stöd du behöver.

Vill du ha ännu mer insikt? Fortsätt läsa för att ta del av vad våra framstående talare hade att säga om detta ämne!

  

3 värdefulla insikter från våra inspirerande talare

Bli inspirerad av eliten: ta del av värdefulla insikter från våra talare.

Det första essentiella insikten: Välbefinnande är ett lagarbete!

På vårt event delade Sandrien Boogaard, vår HR-direktör på GoodHabitz, med sig av en viktig insikt: Att skapa en arbetsplats där medarbetare vågar öppna upp om sin psykiska hälsa kräver att organisationer humaniserar sin arbetsplats. Medarbetare är inte bara anställda; de är människor med liv utanför jobbet, där många händelser kan påverka deras mentala hälsa 24/7. Tänk på föräldrar som kämpar med sömnlösa nätter på grund av småbarn, eller någon som sörjer förlusten av sin mormor. Dessa livshändelser kan inte stängas av, och människor kan inte undvika att ta med sig sina känslor till arbetsplatsen.

Arbetsgivare måste skapa en miljö där anställda vågar öppna sig om sitt välbefinnande. Detta kan uppnås genom att mäta medarbetarupplevelsen med enkäter, som till exempel CultureAmp. Det kan också innebära att erbjuda medarbetarna tillgång till välbefinnandeplattformar som OpenUp, där de kan boka kostnadsfria samtal med terapeuter.

Viktigt att komma ihåg är att medarbetarnas välbefinnande är en gemensam uppgift för hela organisationen, inte bara HR-avdelningen. Alla kan bidra till att skapa en mer stödjande och öppen kultur!

Den andra essentiella insikten: Var modig nog att be om hjälp.

I sitt keynote delar Dame Kelly Holmes med sig av sin resa som högpresterande idrottare, som har kämpat med självskadebeteende och psykiska utmaningar. Hon bryter ned stigmat som omger mental hälsa och visar att även högpresterande människor kan uppleva svårigheter. Dame Kelly understryker att alla kan göra en skillnad, oavsett om det är små eller stora handlingar. Det kan vara så enkelt som att bjuda in en kollega på en kopp kaffe eller ta en promenad för att prata. Å andra sidan kan det innebära att organisationer utvecklar en helhetsstrategi som sträcker sig från högsta ledningen till alla anställda, där det är tydligt att det är fullt accepterat att uttrycka sårbarhet på arbetsplatsen.

Hon uppmanar människor att våga prata, även om det känns skrämmande. Ju fler medarbetare som vågar öppna upp, desto större inverkan kan vi tillsammans ha på att skapa en verklig förändring i organisationen.

Dame Kelly avslutar sitt keynote med detta kraftfulla citat: "Stark nog att stå ensam. Smart nog att veta när du behöver hjälp. Modig nog att be om den." Du är redan stark, se bara på vad du har uppnått på egen hand. Att be om hjälp är inte en svaghet, det är en ytterligare styrka. Att veta när du behöver hjälp är det största steg du kan ta för din egen framgång. Var modig nog att be om hjälp. Ibland kan det vara det svåraste steget, men du behöver inte vara rädd för vad andra människor tänker. I dagens mer öppna samhälle har du möjligheten att vara dig själv, både på jobbet och i livet. Och den möjligheten bör du ta tillvara på!

Den tredje essentiella insikten: Skapa en säker miljö att öppna upp.

En annan kraftfull strategi för att hantera psykisk ohälsa på arbetsplatsen är att bygga en gemenskap kring ämnet. Mar från Vueling Airlines och Charlot från Mammut delade med sig av inspirerande exempel som har gjort verklig skillnad i deras företag.

Vueling har introducerat ett Peer2Peer-program där särskilt utvalda kollegor är tränade och redo att erbjuda stöd och hjälp åt andra medarbetare som kan gå igenom svåra tider. Detta har varit en värdefull insats, särskilt inom flygbranschen, där anställda ofta är rädda för att prata om psykisk ohälsa, eftersom de kan vara oroliga för att förlora sina licenser.

På Mammut har man implementerat "Mystery Coffee", en liknande idé till Peer2Peer-programmet. Här matchas medarbetare slumpmässigt för att träffas över en kopp kaffe. Detta främjar nya kontakter på arbetsplatsen och uppmuntrar medarbetare att öppna upp för varandra innan de tar kontakt med HR. Det är en påminnelse om att välbefinnande verkligen är något vi alla kan vara en del av.

Ett annat tips från Mammut är att integrera initiativ kring psykisk hälsa och välbefinnande under speciella (Newsjacking-)dagar som Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober. På denna dag involverar hela organisationen sig i olika aktiviteter för att öka medvetenheten om psykisk hälsa och medarbetares välbefinnande inom företaget.

Upptäck våra kurser inom mental hälsa och välbefinnande

Se alla våra kurser Ladda ner kursöversikt

Vill du veta mer om
psykisk hälsa och välbefinnande?

Läs vår senaste forskningsrapport om hur en hälsosam och glad personalstyrka kan påverka hela din organisation.