Smartare inköp

Smarta inköpare kan spara miljoner! Eller i alla fall några kronor. Fastställ dina krav, utvärdera offerterna och skapa en relation till din leverantör för att uppnå bästa möjliga resultat.

202 min. 5 moduler 22 aktiviteter
tillgänglig om
BE
br
da
DE
EN
ES
FR
IT
MX
NL
PL
PT
SV
WA
Betyg
8,4
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Utvärdera din inköpskompetens

  • Upptäcka fördelarna med smarta inköp

41 min. - 5 aktiviteter

  • MAGASIN
  • SMART INFO
  • STORYBOARD
  • SNABBTEST
  • KÖR!