Goda samtal

Vill du hjälpa dina medarbetare att utvecklas och få till stånd en hållbar anställningsbarhet? Gå onlinekursen ”Goda samtal”.

204 min. 5 moduler 25 aktiviteter
tillgänglig om
at
BE
br
CH
DE
EN
ES
FR
IT
MX
NL
PL
PT
SV
WA
Betyg
7,4
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Att bekanta dig med fördelarna med löpande utvärdering

37 min. - 4 aktiviteter

  • MAGASIN
  • STORYBOARD
  • SNABBTEST
  • ATT GÖRA