Be om feedback

Vill du veta hur det går för dig? Sugen på feedback helt enkelt? I den här kursen får du lära dig hur man ber om det på bästa sätt.

187 min. 5 moduler 21 aktiviteter
tillgänglig om
at
BE
br
CH
DE
EN
ES
FR
IT
NL
PL
PT
SV
WA
Betyg
8,4
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Ta reda på varför det är bättre att be om feedback än att vänta på den

38 min. - 4 aktiviteter

  • MAGASIN
  • STORYBOARD
  • SNABBTEST
  • KÖR!