Bättre brainstorming

Redo att förvandla dina snilleblixtar till konkreta handlingsplaner? Lär dig hur man leder produktiva brainstormingmöten. Nu kör vi i gång!

211 min. 5 moduler 27 aktiviteter
tillgänglig om
AR
at
au
BE
br
CH
da
DE
EN
ES
FR
in
IT
MX
NL
PL
PT
SV
TR
WA
zh
Betyg
10,0
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Att undvika vanliga fallgropar inom brainstorming

  • Att formulera en tydlig fråga inför brainstormingmötet

41 min. - 6 aktiviteter

  • MAGASIN
  • SMART INFO
  • STORYBOARD
  • SNABBTEST
  • RÖSTER
  • KÖR!