Designtänkande

Vill du lösa praktiska och teoretiska problem på ett kreativt sätt? Studera i så fall kursen Designtänkande.

216 min. 5 moduler 27 aktiviteter
tillgänglig om
AR
at
au
BE
br
CH
da
DE
EN
ES
FR
in
IT
MX
NL
PL
PT
SV
TR
WA
zh
Betyg
9,2
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Att upptäcka de fem olika faserna i designtänkande

44 min. - 5 aktiviteter

  • MAGASIN
  • SNABBTEST
  • FAST FORWARD
  • STORYBOARD
  • MOMENTS