Lean

Lean: det är putsen som du behöver för att jämna ut procedurerna och processerna på jobbet. Börja i dag: gå onlinekursen!

202 min. 5 moduler 23 aktiviteter
tillgänglig om
AR
au
BE
br
ca
DE
ES
FR
in
IT
MX
PL
PT
SV
TR
WA
zh
Betyg
9,4
Påbörja din 14 dagars provperiod
Inlärningsmål
  • Att känna till Lean-filosofin och vad det innebär att använda Lean

  • Att kunna nämna flera konkreta exempel på att arbeta enligt Lean

41 min. - 6 aktiviteter

  • MAGASIN
  • SMART INFO
  • STORYBOARD
  • SNABBTEST
  • KORT TILLBAKABLICK
  • KÖR!