Är mjuka kompetenser avgörande för min organisation i framtiden?

Det råder ingen tvekan om att kraven på arbetsplatsen förändras. Oavsett om det handlar om övergången till distans- eller hybridarbete, flexibla arbetstider, att bygga upp en företagskultur eller införa en ny affärsmodell. Förändring är oundviklig och precis som ordspråket säger – det enda konstanta.

L&D Utmaningar & Lösningar

I den här artikeln:

  • Vi diskuterar vikten av att utveckla mjuka kompetenser och utmaningen att förstå dessa.
  • Undersökningar visar att nästan hälften av alla universitetsutbildade redan har de hårda kompetenser som krävs för att komma in på arbetsmarknaden, men att de saknar mjuka kompetenser.
  • Låt dig inspireras: Utvecklingen från tekniska till mjuka kompetenser på BDO Consultancy Group

Det är inte längre de tekniska kompetenserna som är mest efterfrågade

Då arbetsmiljön förändras, förändras även våra förväntningar på vilken typ av kompetenser som en medarbetare bör ha för att lyckas i sin arbetsroll. Enligt Josh Bersin, en välrenommerad analytiker inom företagsutbildning, är de mest eftertraktade kompetenserna inte längre tekniska utan istället beteendemässiga: de så kallade mjuka kompetenserna. Eller som vi brukar kalla dem: Power skills eller soft skills. På GoodHabitz håller vi med Bersin. Och vi är inte ensamma!

Därför är de mjuka kompetenserna viktigast för 2000-talets arbetskraft

Vad innebär detta för den framtida arbetsmiljön? Vad är skillnaden mellan hårda kompetenser och mjuka kompetenser och vad är det som gör att mjuka kompetenser är så viktiga? Vi förklarar det gärna för dig. Hårda kompetenser har alltid varit drivkraften på arbetsmarknaden. Om du är bra på det specifika arbetet - får du jobbet.

Du som till exempel är ovanligt bra på att bygga webbplatser får jobbet som webbutvecklare. Men vad händer om du inte kan kommunicera med dina kollegor, planera din arbetsdag eller om du inte vill anpassa dig till förändringar? Det är här power skills kommer in i bilden.

Power skills är kompetenser relaterade till ditt beteende som inte kan ersättas av en dator eller ett system. De kan ses som en samling personlighetsdrag, tankesätt, förmågor och erfarenheter. Att utveckla dessa tar givetvis tid, men det är väl värt mödan – faktum är att dessa kompetenser numer är ett krav när företag söker nya medarbetare, framför allt när det kommer till seniora roller.

Nyanställda misslyckas på grund av att de saknar mjuka kompetenser

En undersökning från IBM visar att nästan hälften av de som tar sin examen från universitetet och högskolor redan besitter de kompetenser som krävs för att ta sig på arbetsmarknaden, men att de saknar kompetenser i problemlösning, lagarbete, förståelse för affärer och ledarskap.

Ytterligare en undersökning som utfördes under 2020 SHRM Talent Conference bekräftade detta och visade på att 46 % av de nyanställda misslyckas inom de första 18 månaderna. Hela 89 % gjorde det på grund av att de saknade nödvändiga mjuka kompetenser.

Fortfarande inte övertygad? Visste du att företag ökar avkastningen på sina investeringar när de erbjuder sina medarbetare möjligheter att utveckla sina mjuka kompetenser? En undersökning utförd av Harvard University, Boston University och Ross School of Business på University of Michigan visar att utbildning för att utveckla mjuka kompetenser ger 256 % avkastning och 12 % högre produktivitet i teamet.

Enligt medarbetare saknas mjuka kompetenser bland chefer

Hur ser då trenden ut i våra ledningsgrupper? En undersökning som GoodHabitz genomförde i samarbete med Markteffect, bekräftar att de anställda tydligt upplever en brist på mjuka kompetenser hos sina chefer.

Flest medarbetare såg förbättringspotential i sina chefers kommunikationsförmåga (27 %), förmåga att skapa laganda (26 %) och organisationsförmåga (24%). 23 % efterfrågade en mer empatisk ledarstil och 22 % mer digitala kompetenser.

Som tur är går det att lära sig utveckla dessa power skills, och vad passar bättre än att göra det med onlinekurser från GoodHabitz? Vårt bibliotek är fullt av kurser i alla de mjuka kompetenser som behövs för att din organisation ska hänga med i utvecklingen!

Upptäck inlärning från ett nytt perspektiv

Låt oss gå till botten med denna fråga: Är mjuka kompetenser verkligen avgörande för min organisation ska stå redo för framtiden? Ja, det är de! Mjuka kompetenser blir allt viktigare de spelar dessutom en vital roll i dina medarbetares välmående.

GoodHabitz bibliotek med onlinekurser består av kurser som hjälper medarbetarna att utveckla sina mjuka kompetenser. Från engagera mera och påverka som ett proffs till att bli en bättre ledare.

Men det går djupare än så. Standarder finns där för att brytas, eller hur? På GoodHabitz gör vi ofta saker lite annorlunda. För visst är det så att välkända vägar sällan leder till nya äventyr? Det är därför vi är annorlunda, rebelliska och roliga, vilket gör att e-lärandet blir ännu effektivare. Vi observerar världen omkring oss med ett öppet sinne för att få kreativiteten att flöda.

Förutom pedagogiskt innehåll och spännande lärandemetoder, erbjuder vi även verktyg som stimulerar den inre motivationen och kan hjälpa dig att få igång inlärningskulturen på ditt företag.

"Social kompetens saknas inte längre i en sifferbaserad och teknisk arbetsmiljö."

BDO Consultancy: Utvecklingen från tekniska till mjuka kompetenser

Tekniska kompetenser, användning av siffror och utförandet av företagsrapporter är alla vanliga uppgifter när du arbetar på en redovisnings- och rådgivningsbyrå. Men vad händer om man saknar förmågan att planera sin tid, leda eller anpassa sig till förändringar? Redovisnings- och rådgivningsföretaget BDO insåg att de måste erbjuda sina medarbetare kurser i mjuka kompetenser för att kunna växa som företag och säkerställa välfungerande arbetsprocesser.

BDO erbjöd sin medarbetare en mängd olika kurser tillsammans med GoodHabitz, så att de kunde vidareutveckla sig själva och på så sätt fylla luckan med de saknade kompetenserna. BDO:s Senior L&D Advisor säger att deras medarbetare var mycket nöjda med GoodHabitz kurser och fortsätter:

Och vad blev resultatet? Inom BDO saknar vi inte längre social kompetens - inte ens i en sifferbaserad och teknisk arbetsmiljö. Det krävs år av erfarenhet och rätt utbildning för att utveckla sin maktkompetens. Det enda du behöver för att få dina medarbetare att bli entusiastiska är de rätta verktygen - sen är du redo att börja. Varför inte börja med en GoodHabitz-kurs idag?

Den här artikeln är en del av vår bloggserie "L&D utmaningar & lösningar". Vill du ha en bra översikt av alla utmaningar & lösningar? Ladda ner översikten här! I varje artikel kopplar vi utmaningen till ett ledande företag som har lyckats lösa utmaningen. I den här artikeln har vi dessutom sammanfattat sju anledningar till varför våra kunder väljer GoodHabitz.