I dag är en bra dag att räkna med BDO:s mjuka färdigheter.

Som bokförings- och rådgivningsföretag är tekniska färdigheter och smart användning av siffror några av de viktigaste delarna i medarbetarnas dagliga uppgifter. Men för att kunna utföra dessa uppgifter med framgång är även god planering, effektivt samarbete med kollegor och bra kontakt med kunder av stor vikt.

Låt dig inspireras!

Berättelsen om BDO och GoodHabitz belyser vilka mjuka färdigheter som är viktigare än någonsin – även för revisorer och skattespecialister.

Ett växande behov av utbildningar i mjuka färdigheter

När du arbetar på en bokförings- och rådgivningsbyrå kan du vara engagerad i flera olika uppgifter. Om ditt företag bryr sig om lärande och utveckling är det därför troligt att det erbjuder kurser som fokuserar på vissa saker som du ställs inför dagligen, som tekniska färdigheter. Men tänk om dessa kunskaper inte är tillräckliga för att garantera en framgångsrik arbetsprocess? Hur är det till exempel med kompetenser som effektiv kommunikation eller professionella skriv- och språkkunskaper?

Detta är ofta fallet för organisationer som arbetar inom ett specifikt område och det gällde även BDO, vars växande behov av kurser i mjuka färdigheter gick att möta med hjälp av GoodHabitz. För BDO, som är ett globalt redovisnings- och rådgivningsföretag, är lärande och utveckling inte något nytt. Merparten av företagets medarbetare genomgår fortbildning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Deras fokus på teknisk utbildning skapade dock ett glapp när det gäller att stärka medarbetarnas bredare och mer allmänna färdigheter.

Att fylla glappet med GoodHabitz onlinekurser

GoodHabitz hjälper till att fylla glappet med kurser i bland annat tidshantering, ledarskap och projektledning. BDO tillämpar dessa kurser på ett mycket specifikt sätt, beroende på de individuella situationer och utmaningar som deras medarbetare står inför, med allt från introduktion för nya medarbetare till utvecklingsplaner för arbetsgrupper.

GoodHabitz kurser är populära och får goda omdömen när de utvärderas. Hetty Peeters som är senior rådgivare för lärande och utveckling på BDO berättar att medarbetarna gärna diskuterar kurserna och tipsar varandra, vilket underlättar tillämpningen av nya metoder och arbetssätt.

”Vi valde GoodHabitz på grund av deras breda kursutbud och tillgängliga plattform. Det faktum att GoodHabitz ger alla BDO:s medarbetare chansen att utvecklas var också en avgörande faktor. Deras kursutbud är alltid relevant, eftersom nya titlar och funktioner ständigt läggs till och uppdateras.”

”Vi valde GoodHabitz på grund av deras breda kursutbud och tillgängliga plattform.”

GoodHabitz är i dag en viktig del av de inlärnings- och utvecklingsmöjligheter som BDO erbjuder sina medarbetare. Sociala kompetenser är inte längre något som saknas hos BDO, inte ens inom tekniska och nummerbaserade arbetsprocesser.

Det är en inspirerande berättelse för alla stora företag med ett växande behov av kurser i mjuka färdigheter. Vill du lära dig mer om den strategi som BDO använde vid implementeringen av GoodHabitz onlinekurser? Ladda ner hela berättelsen och läs intervjun med Hetty Peeters.

Magazine BDO

Ladda ner hela kundupplevelsen
om BDO

Om ett stort rådgivnings- och redovisningsföretag kan få det att fungera kan din organisation definitivt också börja lära sig. Läs hela berättelsen om BDO och ta del av varför mjuka färdigheter är viktigare än någonsin – till och med för revisorer och skattespecialister.

Ladda ner hela studien

I dag är en bra dag att
träffa fler kunder.

Inspireras av deras framgångssagor.