Global undersökning 3 globala trender som formar arbetsmarknaden.

Förändring är det enda som är konstant i livet, och det är verkligen något som vi alla har upplevt under de senaste åren! Med den snabba tekniska utvecklingen och effekterna av händelser som pandemin, inflationen, de åtstramade finansiella villkoren i de flesta länder eller brister i leveranskedjan - svåra tider för många organisationer och deras anställda. Vi är därför glada att kunna presentera vår senaste undersökning, där vi har genomfört en global undersökning om vikten av personlig utveckling och belyst de utmaningar som arbetsmarknaden för närvarande står inför.

och hur personlig utveckling är en game-changer.

3 viktiga insikter som formar HR-landskapet.

Visste du att 84% av den globala arbetskraften anger att brist på möjligheter till personlig utveckling är ett skäl att lämna sin nuvarande arbetsgivare - inom ett år(!).

I vår senaste globala undersökning har vi frågat anställda i 12 europeiska länder, tre latinamerikanska länder och Australien vilken roll personlig utveckling spelar när man står inför de globala utmaningar som för närvarande förändrar arbetsmarknaden. Resultatet?

Trend nr 1. Framväxten av en tillväxtdriven arbetsstyrka.

Anställda förespråkar nu sin egen tillväxt och personliga utveckling på jobbet, vilket resulterar i en tillväxtdriven arbetsstyrka. Vi kommer att belysa hur personlig utveckling har gått från att vara ett "nice-to-have" till ett "must-have" och vad det innebär för din organisation.

Trend nr 2. Tillgodose dig de färdigheter som kommer att efterfrågas i framtiden.

Betydande förändringar under det senaste decenniet har lett till ett ökat behov för anställda att snabbt utveckla nya färdigheter som resiliens, mental hälsa, hybridarbete och digital kompetens - och de anställda behöver ditt stöd för att göra detta. Upptäck vikten av kompetensutveckling, hur du hanterar en multigenerationell arbetsstyrka och hur du håller dig i form för framtiden.

Trend nr 3. Att anta ett människocentrerat ledarskap.

Personlig utveckling blir allt viktigare som en form av ersättning, eftersom fler och fler anställda lämnar sina nuvarande roller för bättre utvecklingsmöjligheter. Detta har gett upphov till en ny typ av ledarskap: ett människocentrerat ledarskap.

Ladda ner vår senaste forskningsrapport och ta reda på hur personlig utveckling kan hjälpa dig att lösa utmaningar som dessa!

Ta del av all
statistik

Ta reda på hur personlig utveckling kan hjälpa din organisation att rusta sig för framtiden.

Ladda ner undersökningen

Mer inspiration från GoodHabitz
direkt till din inkorg?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få de senaste bloggarna direkt till din inkorg.