Så mäter du avkastningen (ROI) på e-lärande

Att övertyga ledningen om värdet med att investera i lärande kan vara en klurig utmaning, särskilt när man försöker strama åt budgeten. Högt uppsatta chefer vill ofta se konkreta bevis på hur initiativ inom lärande och utveckling bidrar till att dra in pengar eller minska utgifterna. Men oroa dig inte! I det här inlägget delar vi med oss av vår plan för att bevisa hur lärande ger avkastning.

Stött på en utmaning inom L&D? Vi hjälper dig!

Vad är mervärdet av e-lärande?

  • Kulturellt värde
  • Organisatoriskt värde
  • Ekonomiskt värde

Framväxten av en utvecklingsinriktad kultur:

Genom att introducera e-lärande främjas en kultur av kontinuerlig utveckling inom organisationen. Det tydliggör för personalen att deras personliga och yrkesmässiga tillväxt prioriteras och uppmuntrar dem att lära sig nya färdigheter. Denna inriktning på kontinuerlig inlärning ger dubbla fördelar för organisationen – ökad effektivitet och en personalstyrka som är mer engagerad och lojal. Enligt en undersökning anser 78 % av de anställda att det är av stor vikt att kontinuerligt lära sig nya färdigheter inom områden som stresshantering, kommunikation samt kognitiva färdigheter som problemlösning, beslutsfattande och kritiskt tänkande (1). Denna insikt understryker det värde som e-lärande kan erbjuda genom att adressera dessa specifika områden och skapa en arbetsmiljö som främjar ständig förbättring och lärande.

*Source

Organisationens tillväxt genom individens utveckling:

När det gäller inlärning överträffar resultatet ofta summan av dess olika komponenter. Med andra ord kan investeringar i individens utveckling generera exponentiell tillväxt för hela organisationen. Att främja kontinuerlig utveckling blir inte bara attraktivt för potentiella kandidater, utan ökar också sannolikheten att företaget behåller högpresterande anställda på lång sikt. Enligt en undersökning uppger hela 94 % av de anställda att de skulle vara benägna att stanna längre hos en arbetsgivare som erbjuder möjligheter till professionell utveckling (2). Denna siffra understryker det faktum att individens vilja att investera i sin egen utveckling direkt påverkar deras engagemang och lojalitet gentemot organisationen. Vidare visar forskning att e-lärande kan öka retentionen med upp till 60 %, medan inlärning på plats kan bidra till en ökning på upp till 10 % (3). Dessa siffror belyser inte bara fördelarna med e-lärande utan betonar också det positiva inflytandet det har på organisationens kapacitet att behålla och dra nytta av medarbetarnas kunskap och kompetens.

*Source

Ekonomin och produktivitetsvinster genom e-lärande:

Utveckling via e-lärande är en kostnadseffektiv investering som sparar tid och pengar samtidigt som den ökar lönsamheten. Studier visar att 42 % av företagen noterade ökade vinster efter att ha investerat i e-lärande (4). Varje 10-kronors investering i e-lärande resulterade i produktivitetsvinster värda cirka 300 kr för företagen (5). Dessa siffror tydliggör det ekonomiska värdet av e-lärande och dess förmåga att generera betydande avkastning på investeringen, vilket stärker företagens långsiktiga lönsamhet.

*Source

Låt siffrorna
tala för sig

Är du nyfiken på det sociala värdet som e-lärande kan erbjuda? Ladda ner vår översikt med all statistik.

Download ROI infographic

Tips för att mäta avkastning på e-lärande

Att utvärdera avkastningen på investeringar är avgörande för att bedöma framgången och effektiviteten hos dina utvecklingsprogram. Tänk på att detta kan vara en komplicerad process som kräver specifika utvärderingsmetoder, skräddarsydda för de specifika målen för varje utvecklingsinitiativ. För att få en grundlig bedömning av fördelarna behöver du samla både kvantitativa och kvalitativa data. Här är några användbara tips och tricks för att mäta avkastningen på e-lärande:

GoodHabitz & De Volksbank

Hur ser detta ut i praktiken? Låt dig inspireras av De Volksbank, som sparade tid och budget genom övergången till onlineutbildning med GoodHabitz.

Vill du veta mer
om GoodHabitz?

Få en guidad tur genom vårt innehåll och upplev varför GoodHabitz är svaret på din personals personliga- och professionella utveckling.